I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Z teki Andrzeja B. Krupińskiego...

(03.03.2008) Anna Karpiel: "W sobotę 1 marca w willi Orla przy ul. Kościeliskiej odbył się wernisaż wystawy rysunków i akwareli "Z teki Andrzeja B. Krupińskiego" połączony z prelekcją autora na temat ochrony dóbr kultury w Unii Europejskiej w odniesieniem do regionu Podhala. Dr Andrzej B. Krupiński, wybitny znawca polskich zabytków, historyk sztuki i konserwator, po 20 latach nieobecności na Podhalu zgodził się na zaproszenie Elżbiety Samek-Czapli zaprezentować swoje prace. Są to rysunki wykonane ołówkiem, piórkiem oraz akwarele dokumentujące zabytkowe obiekty, kościoły, dwory i chałupy. Uzupełnieniem wystawy jest prezentacja portretów i karykatur przedstawiających znane postacie ze świata sztuki i kultury.
Andrzej B. Krupiński, mimo że z pochodzenia jest ”krakusem”, przed laty w okresie gdy sprawował funkcję dyrektora Muzeum Okręgowego oraz Głównego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu był związany z Podhalem. Stąd na wystawie znalazły się prace przedstawiające również podhalańskie i zakopiańskie zabytki: kościół św. Klemensa w Zakopanem, willę „Pod jedlam”, czy kościół w Dębnie Podhalańskim.
Wystawę wraz z autorem otworzył Marian Matusiak, prezes Fundacji Skansen.
Podczas prelekcji dr Krupiński mówił m.in. o zjawisku niszczenia zakopiańskiego krajobrazu historycznego, problemie nadmiernej urbanizacji, utrudnieniach w dostępności zwiedzania zabytków oraz o prawnych możliwościach ochrony naszego dziedzictwa kulturowego i potrzebie zaangażowania się w to zadanie lokalnego społeczeństwa, władz i mediów.
Wystawa oraz prelekcja, jak podkreślała to jej organizatorka Elżbieta Samek-Czapla, ma być głosem w społecznej dyskusji nad przyszłością dziedzictwa kulturowego Podhala, próbą odpowiedzi na pytanie "I co dalej?".

Dr Andrzej B. Krupiński to krakowianin, mieszkający od 30 lat w Zamku w Dębnie, z wykształcenia historyk sztuki /Uniwersytet Jagielloński/ i doktor nauk technicznych z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków /Politechnika Krakowska/. W latach 1970-1975 pracował w krakowskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków. Później przez sześć lat był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Tarnowie, a w latach następnych m.in. dyrektorem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, głównym specjalistą ds. naukowo-konserwatorskich w Kierownictwie Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu i miejskim konserwatorem zabytków w Tarnowie. Pomysłodawca i współorganizator stowarzyszenia Artystów Plastyków Sztuka Podhalańska.
Niezależnie od obowiązków służbowych i własnej pracy naukowej od ponad trzydziestu lat uprawia twórczość plastyczną /udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, wystawy indywidualne/ oraz zajmuje się pisarstwem i publicystyką. Ma w dorobku kilkanaście książek i albumów oraz ponad tysiąc sześćset opracowań naukowych i publikacji zamieszczanych w różnych czasopismach i gazetach codziennych, poświęconych głównie zabytkom oraz zagadnieniom historycznym i konserwatorskim."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I