I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Marka Tatrzańska

(17.08.2009) Mennica Polska S.A. wybija dla Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury monetę lokalną. Akcja promocyjna monety zostanie przeprowadzona w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia 2009 r.
Moneta o nazwie „Marka Tatrzańska” została wyemitowana z okazji 10-lecia Powiatu Tatrzańskiego. Swą symboliką nawiązuje do tradycyjnego produktu regionalnego, którym jest oscypek oraz do okresu międzywojennego, kiedy środkiem płatniczym w Polsce i na Podhalu była „Marka”. Na awersie „Marki Tatrzańskiej” znajduje się godło Powiatu Tatrzańskiego, w którego herbie widnieje postać Matki Boskiej Jaworzyńskiej – Królowej Tatr. Na rewersie monety znajduje się oscypek – lokalny produkt regionalny – wpisany na Listę Produktów Regionalnych Unii Europejskiej w 2007 roku. „Marka” jest znakiem jakości, którym opatrzony jest oscypek - najbardziej rozpoznawalny produkt naszej ziemi, dlatego stał się on symbolem Powiatu Tatrzańskiego, widnieje również w logo Tatrzańskiej Agencji.
„Marka Tatrzańska” dla naszego regionu stanowi jedną z form promocji. Mamy nadzieję, że tatrzańska promocja monetarna stanie się elementem sławiącym nasz region na całym świecie. Moneta „Marki Tatrzańskiej” to cenne narzędzie promocyjne, które wzbudzi zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz kolekcjonerów. Będzie nie tylko środkiem płatniczym, ale też symbolem i pamiątką uwieńczającą tradycję, kulturę i unikalny charakter Powiatu Tatrzańskiego -
przekonują przedstawiciele TARPIK-u.

Historia dukata lokalnego
Historia dukata lokalnego sięga starożytności. Kiedy starożytny Rzym dokonał ostatecznie podboju antycznej Grecji, miasta greckie otrzymały prawo bicia własnej lokalnej monety. Mogła być wykonana wyłącznie z brązu, na jej awersie miał widnieć portret aktualnie panującego cesarza, natomiast przedstawienia rewersu pozostawały w gestii miast.
W dobie nowożytnej pojawiły się inne monety lokalne, bite bez przywilejów emisyjnych, ale z potrzeb ekonomicznych. W Polsce były to od końca XVIII wieku prywatne monety dóbr i folwarków, emitowane z metali nieszlachetnych w celu uzupełnienia brakującego w obiegu pieniądza ogólnopaństwowego o niskich nominałach.
Obecnie dukat lokalny ma zupełnie inny charakter. Miasta i gminy nie potrzebują uzupełniać obiegu pieniężnego, ale szukają dla siebie nowych środków promocji. Dukat lokalny znakomicie spełnia tę rolę, gdyż mieszkańcy i turyści chętnie nabywają dukaty i zachowują na pamiątkę. 
Pierwszym dukatem lokalnym nowego typu, czyli o charakterze przede wszystkim promocyjnym, był dukat wyemitowany w lecie 2006 roku przez gminę Jastarnia o nazwie merk i nominale 3 merki. Kurs wymiany 3 merków wynosił 3 złote.
Merki można było wymieniać na terenie gminy na towary bądź usługi, a wyjeżdżając do domu wymienić resztę lokalnej "waluty" lub pozostawić na pamiątkę. Merki zostały wyemitowane w nakładzie 20 000 sztuk, a projektantem był znakomity plastyk Robert Kotowicz. Akcja emisji merków w Jastarni okazała się ogromnym sukcesem toteż władze miasta powtórzyły akcję w kolejnych latach.
Dukat lokalny niesie ze sobą dużo informacji w opisach i wizerunkach zamieszczonych na awersach i rewersach, przez co służy trwałej promocji walorów miasta, gminy czy powiatu.
Dukat lokalny dociera do dużej liczby odbiorców ze względu na wielotysięczne nakłady, stanowi to wyjątkowo skuteczną reklamę dla lokalnej społeczności. Mennica Polska S.A. otrzymuje sporo pochlebnych opinii o akcjach emisji dukata lokalnego ze strony zarówno władz lokalnych jak i mieszkańców i turystów. Dukat lokalny jest poszukiwanym narzędziem promocyjnym, o które zabiega wiele miast w całej Polsce. Dukat lokalny rozpoczął także nowe życie, w momencie pojawienia się jako interesujący numizmat poszukiwany przez kolekcjonerów. Wielu numizmatyków szczyci się zbiorami dukatów lokalnych, które zostały wybite w Mennicy Polskiej S.A.

źródło: TARPIK
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I