I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Uroczysta Sesja Rady Miasta
Nagrody Burmistrza...

(08.06.2008) Anna Karpiel:  "Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane, która odbyła się 6 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, jest już stałym punktem obchodów Dni Zakopanego. Zgromadzili się na niej radni, władze Zakopanego, mieszkańcy oraz goście z miast partnerskich Poprad, Vysoké Tatry oraz francuskiego Saint-Dié-des-Vosges. W programie sesji znalazł się wykład prof. Jacka Kolbuszewskiego pt. „Wątki patriotyczne w polskiej literaturze o Tatrach” oraz wręczenie Nagród Burmistrza za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta Zakopane.
Kapituła Nagrody Burmistrza pod przewodnictwem Małgorzaty Cichockiej jednomyślnie wyłoniła spośród zgłoszonych kandydatur laureatów nagrody, którymi zostali Barbara Gawdzik-Brzozowska, Józef Pitoń i Andrzej Sekuradzki. Otrzymali oni z rąk burmistrza nagrody pieniężne oraz statuetki, które w tym roku mają nową formę zaprojektowaną przez Annę Popowicz.
Sesja miała artystyczna oprawę, poprzedził ją bowiem happening Teatru OFF Tatrzańskiego "Pięć dni w Zakopanem", którego uczestnicy zjawili się w galerii tuż przed rozpoczęciem obrad przywołując klimat dawnego Zakopanego. Na zakończenie uroczystości w Miejskiej Galerii Sztuki odbył się Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

LAUREACI NAGRODY BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 2008

Barbara Gawdzik-Brzozowska, urodzona w 1927 r. w Katowicach, wybitna rysowniczka i ilustratorka jest absolwentką krakowskiej ASP. Od 1955 r. mieszka w Zakopanem. Ilustrowała książki i czasopisma, zajmowała się malarstwem ściennym, a także projektowaniem mody, mebli, zabawek i biżuterii. Współpracowała przy rozmaitych opracowaniach plastycznych (m.in. Muzeum Obozu w Oświęcimiu), nagrodzonych projektach architektonicznych (m.in. z zespołem T. Janowskiego I nagroda w konkursie na pawilon polski na Expo'58 w Brukseli). W późniejszym okresie porzuciła niemal całkowicie plastykę użytkową na rzecz rysunku. Swoje prace prezentowała na ok. 50 wystawach indywidualnych, w tym kilkunastu za granicą, oraz kilkuset wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach świata. Jest laureatką licznych nagród artystycznych. Jej prace znajdują się m.in. w Muzeach Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum Sportu w Warszawie, w zbiorach Hiszpańskiej Rady Narodowej Sportu i Turystyki, Fundacji Bell Co. w Chicago oraz w bardzo licznych zbiorach prywatnych. W ubiegłym roku obchodziła 80-lecie urodzin i z tej okazji w marcu 2007 r. w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem otwarta została wystawa retrospektywna jej twórczości. Obecnie jej prace można podziwiać również w Miejskiej Galerii Sztuki na wystawie „Damy, koty i kapelusze”, którą przygotowała wspólnie z Anną Popowicz.

Kolejny laureat Nagrody Burmistrza, Józef Pitoń jest absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, znanym instruktorem sportowym i narciarskim, przewodnikiem tatrzańskim, ratownikiem górskim, twórcą ludowym, instruktorem tańca, a także autorem gawęd góralskich oraz publikacji książkowych. Był także członkiem jury licznych przeglądów, konkursów i festiwali folklorystycznych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Był długoletnim kierownikiem zespołu im. Klimka Bachledy, opracowane przez niego programy artystyczne zostały nagrodzone 4 złotymi i 2 srebrnymi ciupagami na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Za swoją działalność otrzymał odznaczenie im. Oskara Kolberga oraz tytuły Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Miasta Zakopanego, Zasłużony i Honorowy Członek Związku Podhalan.

Nagrodą Burmistrza uhonorowano również Andrzeja Sekuradzkiego. Dla podhalańskiego środowiska jest on wielkim autorytetem moralnym – uzasadniała wybór tej kandydatury przewodnicząca kapituły, Małgorzata Cichocka. Andrzej Sekuradzki z wykształcenia jest mgr inż. chemii. Wraz z żoną Barbarą w 1980 r. utworzył Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Zakopanem. Pozwoliło to na zintegrowanie środowiska rodziców dzieci niepełnosprawnych na Podhalu. Celem było nie tylko zrealizowanie prawa osób upośledzonych do uczestnictwa w życiu społecznym, ale także umożliwienie im poczucia pełnego szczęśliwego życia. W 1982 r. otworzył pierwsze w regionie społeczne przedszkole specjalne, a w 1992 r. utworzył warsztaty terapii zajęciowej, a następnie ośrodek opieki dziennej i wczesnej interwencji. Obecnie w warsztatach terapeutycznych uczestniczy 60 dzieci, opieką Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego objętych jest 65 osób, a wczesną interwencją 20 małych dzieci. Ostatecznym celem stowarzyszenia jest stworzenie domu mieszkalnego dla 20 osób, które utraciły oparcie w rodzinie. Działalność Andrzeja Sekuradzkiego nie ograniczała się jedynie do Zakopanego. W latach 1984 - 1991 był wiceprezesem Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Współtworzył także Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, będąc od początku jego wiceprezesem. Organizował placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu i Krościenku, uczestniczył w tworzeniu przepisów ustawy o zakładach aktywności zawodowej. Został odznaczony medalem św. Brata Alberta oraz wyróżniony przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I