I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Będzie obwodnica centrum Zakopanego

(17.09.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "16  września w Zakopanem gościł wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, który podpisał z władzami miasta i powiatu dwa akty. Zakopane otrzymało w zarząd ulicę Kościeliską i część Nowotarskiej, a także przejście podziemne razem ze środkami przeznaczonymi na ich utrzymanie. Najważniejsze jednak było zawarcie porozumienia o budowie obwodnicy centrum miasta na odcinku między Szymoszkową a Skibówkami. Obwodnica o długości ok. 1 km odciąży przede wszystkim zakopiańską starówkę, czyli ulicę Kościeliską. W ramach tej inwestycji wyremontowana zostanie także estakada. Porozumienie przewiduje przygotowanie dokumentacji i wytyczenie nowej trasy do końca 2010 r. Prace koncepcyjne finansowane będą na zasadzie partycypacji finansowej przez Województwo Małopolskie (50%), Powiat Tatrzański (25%) oraz Miasto Zakopane (25%). Ten ważny krok w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych Zakopanego związany jest z przyjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego  wyników studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego dla Podhala.
Tam, gdzie gmina chce się włączyć w zarządzanie drogami, jesteśmy zawsze przychylni, dzieje się tak w całym województwie. Zakopane jest na tyle dużym miastem, że może wziąć na siebie taką odpowiedzialność - mówił wicemarszałek Roman Ciepiela.
Z kolei podpisanie listu intencyjnego w sprawie obwodnicy rozpoczyna cały proces inwestycyjny, czyli przygotowanie uwarunkowań środowiskowych, uzgodnienia społeczne i dyskusje nad zaproponowanymi wariantami przebiegu trasy oraz stosowne uchwały samorządów. Zdaję sobie  sprawę, że w zurbanizowanym terenie nie jest to rzecz prosta, ale bez tego nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych. Planowana inwestycja to tylko element kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych dla Zakopanego. Zostało już zlecone opracowanie studium dostępności kolejowej - wyjaśniał marszałek.
Jest to bardzo znacząca dla miasta decyzja i ważny dzień w mojej kadencji. Obwodnica z pewnością upłynni ruch w mieście i poprawi bezpieczeństwo - mówił burmistrz Janusz Majcher."
 
Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I