I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
UWAGA! Zmiany w organizacji ruchu drogowego

(13.05.2009) Urząd Miasta Zakopane informuje, że w związku z przeprowadzanymi remontami dróg od 5 maja do 10 czerwca 2009 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego:

5 – 17 maja, ul. Tadeusza Kościuszki
- ul. Tadeusza Kościuszki od Ronda AK w kierunku ul. Henryka Sienkiewicza - ruch jednokierunkowy,
- ruch jednokierunkowy na ul.Henryka Sienkiewicza od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Gimnazjalnej,
- od ul. Gimnazjalnej do ul. Nowotarskiej ruch dwukierunkowy – likwidacja parkingu na tym odcinku,
12 - 14 maja, ul. Kamieniec
- remont nawierzchni. Ruch jednokierunkowy w kierunku od ul. Nowotarskiej do wjazdu do Szpitala Powiatowego.
18 maja, ul. Chramcówki
- rozpoczęcie frezowania nawierzchni (połówkowe zamknięcie ruchu)
19 - 23 maja, ul. Chramcówki
- równoczesny remont nawierzchni (całkowite zamknięcie ruchu)
18 - 23 maja, ul. Tadeusza Kościuszki
- ul. Tadeusza Kościuszki: od ul. Henryka Sienkiewicza w kierunku Ronda AK - ruch jednokierunkowy,
- ul Henryka Sienkiewicza: od ul. Nowotarskiej do ul. Tadeusza Kościuszki – ruch dwukierunkowy, likwidacja parkingu na ul. Henryka Sienkiewicza,
- przed skrzyżowaniem ul. Gimnazjalnej z ul. Henryka Sienkiewicza: wprowadzenie nakazu jazdy w prawo i zakaz skrętu w lewo,
- na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Henryka Sienkiewicza: pierwszeństwo na znaku T-6 będą mieli kierowcy jadący ul. Henryka Sienkiewicza Dolna od ul. Nowotarskiej na ul. Tadeusza Kościuszki w kierunku Ronda AK.
25 – 27 maja, ul. Tadeusza Kościuszki
- remont połówkowy ul. Tadeusza Kościuszki po przeciwnej stronie Urzędu Miasta,
- na odcinku od skrzyżowania z ul.Henryka Sienkiewicza do Alej 3 Maja - ruch jednokierunkowy.
28 - 30 maja, ul. Tadeusza Kościuszki
- remont połówkowy ul Tadeusza Kościuszki od strony Urzędu Miasta,
- ruch jednokierunkowy na odcinku od Alej 3 Maja do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza,
- ruch jednokierunkowy na ul. Henryka Sienkiewicza od ul. Tadeusza Kościuszki w kierunku ul. Gimnazjalnej,
- ruch dwukierunkowy na ul. Henryka Sienkiewicza od ul. Gimnazjalnej do ul. Nowotarskiej. Na początku ul. Sienkiewicza od ul. Nowotarskiej.
1 - 10 czerwca
ułożenie siatki stalowej i warstwy ścieralnej
- odcinkowe, ale całkowite zamykanie ul. Tadeusza Kościuszki: najpierw od Alej 3 Maja do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza, następnie od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do Ronda AK.
Podczas układania warstwy ścieralnej na 2-3 dni nastąpi całkowite zamknięcie ruchu.
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I