I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Remont ul. Orkana

(20.06.2009) Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi ulicy Orkana, w dniach od 22 czerwca do 29 czerwca bieżącego roku, zostaje wprowadzona zmiana organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem.
W dniach od 23 – 29 czerwca ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu utrudniały dostęp właścicielom do swoich posesji oraz umożliwiały dotarcie, w razie potrzeby, służbom ratowniczym.
W dniu 22 czerwca (poniedziałek) planuje się frezowanie nawierzchni, prace będą prowadzone połówkami jezdni, „pod ruchem”.
W dniu 23 czerwca (wtorek) roboty przygotowawcze - będzie możliwość przejazdu dla służb ratowniczych i Mieszkańców, których prosi się o ograniczenie komunikacyjne.
W dniu 24 czerwca (środa) ułożenie warstwy wyrównawczo - wiążącej z asfaltobetonu. W miarę posuwania się robót będzie ograniczona możliwość przejazdu dla służb ratowniczych i Mieszkańców.
W dniach od 25 – 27 czerwca (czwartek, piątek, sobota) będą prowadzone prace związane z remontem urządzeń kanalizacyjnych, (regulacja studni, wymiana włazów i krat itp.) Przejazd dla Mieszkańców będzie możliwy ale z utrudnieniami (jazda między wystającymi studniami).
W dniu 29 czerwca (poniedziałek) jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne planuje się wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. W ciągu dnia nie będzie możliwości jakiegokolwiek ruchu do czasu ułożenia na danym odcinku warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. W miarę posuwania się robót będzie ograniczona możliwość przejazdu dla Mieszkańców i służb ratowniczych.
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I