I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Akcja Pola Nadziei

(18.06.2008) Informacja o działalności Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem w 2007 r. oraz o przebiegu akcji "Pola Nadziei 2008":
W roku 2007 minęło pięć lat działalności naszego Hospicjum. Objęliśmy w nim opieką 132 chorych. Z powiatu tatrzańskiego 116 chorych, (z czego ponad 50% to mieszkańcy Zakopanego), z nowotarskiego 10, z innych 6. 80% stanowią chorzy na choroby nowotworowe, najczęściej z nowotworami płuc. Najliczniejszą grupę stanowią chorzy w wieku 60-80 r.ż i powyżej. Średni czas opieki nad pacjentem wynosił 95 dni. Zmarło 67 chorych, w większości w domu. Niestety, kilku chorych musieliśmy umieścić w Hospicjum w Krakowie i w Oddziale Paliatywnym w Rabce.
Chorymi opiekowali się:
­ 1 lekarz, który udzielił 610 porad (w 80% w domach pacjentów).
­ 1 pielęgniarka 780 wizyt.
­ 1 pielęgniarka 50 zabiegów masażu limfatycznego
­ 1 psycholog 81 porad.
­ 1 stomatolog (wolontaryjnie) 17 porad.
Grupa wsparcia dla osieroconych starała się nieść pomoc rodzinom osieroconym organizując wspólne spotkania, wysyłając listy kondolencyjne i życzenia świąteczne.
Hospicjum prowadziło nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, z której skorzystało 76 osób.
W 2007 r. Hospicjum wzbogaciło się o sprzęt zakupiony przez Stowarzyszenie (za zebrane środki):
­ ssak elektryczny,
­ mankiet do masażu limfatycznego z zasilaczem hydroven,
­ 2 łóżka elektryczne,
­ 1 koncentrator tlenu,
­ pulsoksymetr,
­ nebulizator,
­ program komputerowy do rozliczeń z NFZ
­ urządzenie do mycia głowy w łóżku
oraz ofiarowany przez naszych sponsorów.
Hospicjum zorganizowało i przeprowadziło kolejny już kurs dla osób opiekujących się chorymi w domu, z którego skorzystało 39 osób.
W 2007r. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego zostało uhonorowane za swoją działalność:
1. Medalem "BOGACI MIŁOSIERDZIEM" przyznanym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej - "za działanie zainspirowane orędziem Ojca Świętego Jana Pawła II z Łagiewnik, a szczególnie za objęcie pomocą osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich rodzin z terenu Podhala".
2. Wyróżnieniem w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "KRYSZTAŁY SOLI" dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii POLITYKA SPOŁECZNA - DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "za szczególny charakter pełnionej misji; za codzienną pracę na rzecz ciężko chorych i ich rodzin; za niesienie opieki i pomocy w najtrudniejszych i najcięższych momentach ludzkiego życia; a w szczególności za konsekwentne działania wydobywające z ludzi, zwłaszcza młodych, najcenniejsze pokłady dobra, jakimi jest bezinteresowna, wolontarystyczna praca na rzecz drugiego człowieka".
3. Prezes hospicjum - dr Anna Węglarz w plebiscycie czytelników Gazety Krakowskiej została wybrana "CZŁOWIEKIEM ROKU 2007" - "za determinację i zaangażowanie na rzecz utworzenia w Zakopanem hospicjum dla obłożnie chorych, za pomoc pacjentom i ich rodzinom"
Z końcem maja b.r. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem zakończyło akcję "Pola Nadziei 2008". Jest to akcja wychowawcza, której celem jest rozwijanie w społeczeństwie poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą świadomości potrzeby pomocy dla ludzi nieuleczalnie chorych oraz niesienie tej pomocy poprzez publiczną kwestę, dzięki której działanie hospicjum jest możliwe. W akcji uczestniczyli uczniowie Szkół Podstawowych nr 1,2,4,5,7,9 w Zakopanem oraz Szkół Podstawowych w Małem Cichem, i Suchem, Zespołów Szkół (podstawowa+gimnazjum) w Murzasichlu, Poroninie, Zębie, Kościelisku, Dzianiszu i Witowie, czniowie gimnazjum nr 1 i 2 w Zakopanem, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. O. Balzera i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zakopanem, Gimnazjum i Liceum Katolickiego w Rabce, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, Zespołu Regionalnego "Regle" im. Jana Jędrola w Poroninie, ministranci z Zaskala oraz 37 Zakopiańska Gromada Zuchowa - "Promyki słońca". Kwesta zorganizowana była głównie przy wszystkich kościołach na terenie Zakopanego, gminy Kościelisko i Poronin oraz w Rabce i Zaskalu.
1. Akcję zainicjonowaliśmy jesienią 2007 r. Tym razem rozpoczęliśmy od spotkań z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Św. Rodziny w Rabce Zdroju. W szkole tej zasadzono pole nadziei oraz przeprowadzono konkurs plastyczny. Wyróżnionych uczniów nagrodziliśmy nagrodami książkowymi. Były to poezje napisane i wydane przez naszego pacjenta.
2. Tradycyjnie akcja jesienna była akcją "cebulkową". Rozprowadziliśmy żonkilowe cebulki, za które uzyskaliśmy 41 243,92 zł przy kosztach własnych - 4 503,82, co daje dochód 36 740,10 zł.
3. W akcji jesiennej uczestniczyło 293 wolontariuszy młodzieżowych i 63 dorosłych oraz członkowie hospicjum.
4. Na zakończenie akcji posadzono żonkilowe cebulki wokół Kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Zakopanem.
5. W podziękowaniu dla uczniów zakopiańskich szkół podstawowych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem pod opieką p. M. Ziółkowskiej wystawili przedstawienie p.t "Kopciuszek".
6. Podczas wiosennej akcji wręczaliśmy ofiarodawcom żonkilowe broszki. Spotkaliśmy się z ogromną hojnością społeczeństwa. Wiosną uzbieraliśmy 52 765,04 zł. Nasze koszty wyniosły w tym okresie 1 005,24 zł, co daje dochód - 51 759,08 zł.
7. Łącznie w akcji jesiennej i wiosennej pozyskaliśmy 94 008,96 zł. przy kosztach w wysokości 5 509,06, co daje netto kwotę 88 499,90 zł. Podkreślić należy, że koszty stanowią 5,9 %.
8. W akcji (jesień, wiosna) uczestniczyło 434 wolontariuszy młodzieżowych, 83 opiekunów, głównie nauczycieli oraz członkowie hospicjum. Większość z nich - dwukrotnie. Na szczególne podkreślenie zasługuje rola nauczycieli oraz dyrektorów szkół, którzy swoją pracą i osobistym przykładem świadczyli o wadze problemu. Szczególne znaczenie miało dla nas wsparcie, jakiego idei hospicyjnej udzielili księża. Wszystkim, którzy sprawom hospicjum poświęcili swój czas, pracę, uwagę, złożyliśmy pisemne podziękowania za wsparcie, zaangażowanie, zrozumienie dla idei hospicyjnej i pomoc, której nieustannie doświadczamy, ale korzystając z okazji, że możemy im podziękować publicznie, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wszelkie działania członków hospicjum są organizowane na zasadzie wolontariatu. Wszystkim wolontariuszom oraz tym osobom, które przyczyniły się do pozyskania przez hospicjum choćby kilku złotych - serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy tym mieszkańcom Podhala, którzy obdarowali nas datkami oraz tym, którzy zechcieli posadzić żonkilowe cebulki. Z wielką radością obserwujemy, że coraz więcej osób zna i wspiera naszą akcję i że w podhalańskich ogródkach wiosną rozkwitają żonkile. Wierzymy, że ciepłe uczucia dla chorych i ich opiekunów zagoszczą w ludzkich sercach na zawsze i że delikatny żonkil okaże się silnym symbolem ludzkiej życzliwości, solidarności i miłości.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Przyjaciołom Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego. Tym, którzy poświęcają swój czas i pracę dla chorego lub uczestniczą w innych, potrzebnych działaniach dla Hospicjum.
Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali dary serca na konto Stowarzyszenia. Dziękujemy tym, którzy przekazali 1% od podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz ofiarodawcom sprzętu medycznego.
Hospicjum istnieje tylko dzięki Waszej hojności!, a opieka ofiarowywana chorym w ostatnim okresie ich życia i ich rodzinom może być profesjonalna i może obejmować wszystkie obszary ich potrzeb.
Koordynator akcji Pola Nadziei mgr Halina Snakowska
Prezes Prezes PSPCh lek. med. Anna Węglarz

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I