I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Spotkanie przy filiżance matematyki

(26.08.2009) W Zakopanym realizowany będzie projekt „Spotkanie przy filiżance matematyki” propagujący idee matematyki oraz wszechstronności jej zastosowania w życiu powszednim, jak również związane z tym szanse zaistnienia w życiu zawodowym. Projekt przeprowadzony będzie przez studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod przewodnictwem Alicji Moszyńskiej. Głównym celem tej koncepcji jest:
- wsparcie społeczności lokalnej w zrozumieniu istoty i znaczenia matematyki w życiu codziennym i zawodowym,
- szerzenie idei rozwoju matematyki i nauk ścisłych wśród młodzieży szkolnej
- informowanie o wspieraniu przez ośrodki rządowe ( m.in. projekt RAPORT Polska 2030 ) zawodów opartych na przedmiotach ścisłych i płynących z nich korzyściach.
- Nawiązanie kontaktów z wybitnie uzdolnionymi uczniami i opracowanie formuły wspierania młodych talentów.

Projekt przewiduje dwa spotkania z mieszkańcami Zakopanego:
1. Spotkanie z uczniami Gimnazjum Nr 1 ul. Nowotarska 42 (koordynator spotkania ze strony szkoły Pan Vice Dyrektor Mirosław Kołodziej)
2 września 2009 r. (środa)
I tura – godzina 10.35
II tura – godzina 11.20
Przewidywany czas każdej z sesji ok. 20 minut.
2. Spotkanie z mieszkańcami Zakopanego
2 Września 2009 r. (środa)
Urząd Miasta Zakopane, Sala Obrad (koordynator ze strony Urzędu Pani Agnieszka Adamczyk)
Godzina 16.00

Spotkania mają charakter otwarty.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I