I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Małe przedsiębiorstwa na start!

(04.03.2009)  W województwie małopolskim od 5 marca 2009 trwać będzie nabór wniosków dla małych przedsiębiorstw. W związku z tym naborem Marek Sowa – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Janusz Majcher – Burmistrz Miasta Zakopane, Andrzej Pajor – przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Andrzej Kawecki – prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej zapraszają na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia przez tatrzańskich przedsiębiorców w ramach działania 2.1 A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Spotkanie zostanie poszerzone o informację na temat możliwości uzyskania przez tatrzańskich przedsiębiorców wsparcia z funduszy europejskich oraz o zagadnienia dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele Małopolskiego Centrum Przedsiębiorców i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Szkolenie odbędzie się 11 marca (środa) 2009 roku, o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Program szkolenia
godz. 12.00-13.00
- do kogo skierowana jest II oś priorytetowa MRPO?
- definicja MŚP
- jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane?
- wysokość wsparcia
- jakie rodzaje kosztów są kwalifikowane?
- jakie rodzaje kosztów nie są kwalifikowane?
- harmonogram naboru wniosków
godz. 13.00-14.00
- gdzie i w jakiej formie składać wniosek?
- procedura wyboru projektów do dofinansowania
- kryteria oceny wniosków o dofinansowanie
- trwałość projektów
godz. 14.00-14.15
- przerwa
godz. 14.15 – 15.00
1. Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 
-Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
-Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
-Działanie 6.1 Paszport do eksportu
-Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
-Działanie 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, adres firmy) na adres e-mail: biuro@pajor.pl z dopiskiem „11 marca - szkolenie dla tatrzańskich przedsiębiorców”.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I