I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Kolejna Klinika w Zakopanem…?

(11.12.2007) Piotr Kyc: "Szpital w Zakopanem jest kojarzony w pierwszej chwili z budynkiem na Kamieńcu przy wjeździe do miasta. Od paru lat jest to placówka, która bardzo dobrze sobie radzi finansowo i pozytywnie się wyróżnia pośród zakładów tego typu w skali kraju. Nie da się ukryć, że jest to miejsce ważne, medialnie interesujące i stanowi powód do dumy starostwa powiatowego.

Ale nie jest to jedyny, bardzo dobrze funkcjonujący szpital, będący własnością Powiatu Tatrzańskiego. Z dala od centrum, schowany pośród porastających zbocze Gubałówki drzew znajduje się Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Dr O. Sokołowskiego. Szpital oferuje szeroki zakres zabiegów chirurgicznych i cieszy się dobrą opinią u pacjentów. Nadzór nad jego działalnością sprawuje Starosta w imieniu Rady Powiatu Tatrzańskiego. Również i ta placówka świetnie sobie radzi. Nie tylko nie powiększa grona szpitali zadłużonych ale od paru lat inwestuje w remont budynku i nowoczesne wyposażenie.

W ostatnich dniach odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej Szpitala. Dyrektor szpitala doc. dr hab. Marcin Zieliński zapoznał zebranych z propozycjami zakupu nowego sprzętu medycznego. Na liście nowych nabytków znajdują się między innymi: stoły operacyjne, kolonoskopy, komora pletyzmograficzna i aparat USG.

Dyskutowano również propozycję powołania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego o profilu torakochirurgiczno – płucnym na bazie Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. O. Sokołowskiego w Zakopanem. Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w swojej strukturze organizacyjnej nie posiada szpitala klinicznego w w/w profilu.
Byłby to drugi (po Szpitalu Uniwersyteckim Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym na Bystrem) Szpital Uniwersytecki w Zakopanem.

Podczas niedawnej wizyty przedstawicieli krakowskiej uczelni rozważano dwie formy powołania kliniki. Wersja pierwsza zakłada całkowite przekazanie przez Powiat Tatrzański Szpitala Sokołowskiego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W drugim przypadku klinka została by utworzona na majątku wydzierżawionym od powiatu. Uniwersytet skłania się do wersji pierwszej i chciałby przejąć obecny szpital na własność.

Pomysł interesujący dla samorządu i samej placówki. Jego realizacja umożliwi szybszy rozwój szpitala i dalsze podnoszenie jakości świadczonych usług. Tradycja jest. Przez wiele lat w Zakopanem była klinika kierowana przez prof. Rzepeckiego. Kiedy brakło samodzielnego pracownika naukowego klinika stała się szpitalem wojewódzkim. Do podjęcia kluczowych decyzji potrzebna jest zgoda zarówno Rady Powiatu Tatrzańskiego jak i Senatu UJ. Oficjalne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły.
Na listopadowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez Zarząd powiatu działań mających na celu utworzenie kolejnej Kliniki w Zakopanem.

Decyzja ta umożliwi Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego rozpoczęcie działań w zakresie uzgodnienia warunków, trybu i harmonogramu czynności mających na celu zawarcie stosownego porozumienia".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I