I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Szpital im. dr O. Sokołowskiego
Środki unijne czy szpital uniwersytecki?

(24.06.2008) Anna Karpiel: "We wtorek w Sali Konferencyjnej Hotelu "Sabała" odbyła się konferencja prasowa na rzecz wsparcia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego. Konferencja dotyczyła trudności związanych z pozyskaniem dotacji o wartości kilku milionów złotych dla Szpitala z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego chce pozyskać fundusze z Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 6.3 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, Schemat A - ochrona zdrowia”. Z programu mogą korzystać szpitale powiatowe i hospicja z terenu województwa małopolskiego. Zakopiański szpital spełnia wszystkie kryteria i przygotowuje stosowny wniosek.
W związku z dynamicznym rozwojem i potrzebami pacjentów szpital ma także plany związane z przekształceniem placówki w szpital uniwersytecki. Starania o taki status trwają już od roku, decyzje jeszcze nie zapadły, ale są na to duże szanse ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrekcja szpitala stanęła jednak przed dylematem, czy starać się o środki unijne, czy o status szpitala uniwersyteckiego. W Małopolskim Programie Operacyjnym nie przewidziano bowiem możliwości zmiany formy prawnej beneficjenta. W takim wypadku szpital nie rozliczy projektu i w efekcie będzie musiał zwrócić pozyskane środki wraz z karnymi odsetkami.
Dyrekcja Szpitala wraz z zaangażowanymi w tę sprawę wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane Jackiem Raźnym, radnym powiatowym Andrzejem Pajorem oraz przy wsparciu posła RP Andrzeja Guta Mostowego szukają w tej sytuacji korzystnego rozwiązania dla placówki. Już wkrótce do Zarządu Województwa Małopolskiego odpowiedzialnego za realizację programu operacyjnego zostanie wystosowana prośba o umożliwienie skorzystania z środków oraz ich rozliczenia również w przypadku przekształcenia szpitala.
Zakopiański szpital jest jednym z pierwszych zakładów w Polsce, gdzie ponad pół wieku temu rozpoczęto operacje narządów klatki piersiowej oraz wprowadzono nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc. Obecnie placówka cieszy się dużą renomą w kraju i za granicą, organizuje sympozja i konferencje naukowe. Szpital specjalizuje się w leczeniu płuc ze szczególnym uwzględnieniem raka płuc oraz wielu innych ciężkich i trudnych do wyleczenia chorób. Z roku na rok w szpitalu leczy się coraz więcej pacjentów. W 2005 r. było to 2441 osób, a w 2007 już 3374. Wzrasta również ilość zabiegów operacyjnych oraz ilość pacjentów przyjmowanych w trzech poradniach specjalistycznych – opowiadał o działalności szpitala Dyrektor Szpitala dr hab. med. Marcin Zieliński.
W szpitalu realizowany jest program dostosowawczy zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, stopniowo nadrabiamy wieloletnie niedofinansowanie. Dostosowanie do europejskich standardów wymaga modernizacji budynku oraz zakupu nowoczesnego sprzętu. Są to bardzo kosztowne inwestycje, stąd konieczność sięgnięcia po środki z Unii Europejskiej. Z własnych środków w szpitalu udało się do tej pory wyremontować Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz salę bronchoskopii i pracownię histopatologii. Planowany jest zakup tomografu komputerowego, sprzętu operacyjnego oraz termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okienne, a w przyszłości także dobudowa dwóch sal operacyjnych. Szpital składał już podobne wnioski, ale nie otrzymał dofinansowania. Koszty planowanych obecnie inwestycji to ok. 9 – 10 mln zł. Dofinansowanie w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego wynosić ma 60%, 40 % stanowić będę środki własne szpitala – wyjaśniała Wicedyrektor Szpitala Helena Brzozowska.
Musimy zaapelować do Zarządu Województwa Małopolskiego, aby można było zrealizować wszystkie plany specjalistycznego szpitala w Zakopanem, zarówno te naukowe, jaki i inwestycyjne, tak by mógł on zapewniać pacjentom opiekę zdrowotną na wysokim poziomie. Problem może dotyczyć również innych szpitali w Polsce, dlatego potrzebne jest tutaj systemowe rozwiązanie – mówił Jacek Raźny.
75 mln zł przeznaczone zostanie na różne projekty szpitali powiatowych i hospicjów z naszego województwa. Nasz szpital ma duże szanse na pozyskanie dotacji. Dobrze, gdyby decyzja Zarządu Województwa zapadła przed ogłoszeniem konkursu, który trwać będzie od 8 lipca do 6 sierpnia. Sprawa jest więc bardzo pilna – podsumował Andrzej Pajor."

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I