I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o
tematyce górskiej im.Tadeusza Stacha

(29.08.2007) Piotr Kyc: "Rozstrzygnięto XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce górskiej im. Tadeusza Stacha. W XXXVI konkursie uczestniczyło 42 autorów, którzy nadesłali 120 wierszy. Sąd konkursowy pod przewodnictwem Adama Ziemianina przyznał nagrody w dwu kategoriach. W kategorii wierszy pisanych gwarą pierwszą nagrodę zdobył Roman Dzioboń.. Drugą nagrodę zdobyła Izabela Zającówna a trzecia przypadła Wandzie Szado – Kudasikowej. Wyróżnienie otrzymał Dariusz Fijałkowski.
W kategorii wierszy pisanych językiem literackim pierwsza nagrodę otrzymał Kazimierz Józef Węgrzyn. Drugą nagrodę przyznano Danucie Koreckiej, a trzecia Tadeuszowi Charmuszce. Wyróżnienie zdobył Maciej Bajcer.
Jak co roku ogłoszeniu wyników towarzyszyły posiady na których swoje utwory prezentowali laureaci. Przygrywała kapela Bartusia Obrochty a tańczyli członkowie zespołu oraz zaproszeniu goście, wśród których była kierownik Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Stanisława Trebunia – Szostak i Agata Pitoń.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce górskiej był od początku imprezą związaną z Festiwalem Folkloru Ziem Górskich. W roku 1972 Biuro Organizacyjne Festiwalu Folkloru Ziem Górskich zaakceptowało propozycję prezesa Zakopiańskiego Klubu Literackiego Tadeusz Staicha, aby zorganizować konkurs poetycki o tematyce górskiej. Prowadzący wczorajsze spotkanie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem Mieczysław Mantyka wspominał tamten czas, jako okres zaniku poezji gwarowej.

Nagrody wręczał sekretarz Miasta Zakopane Franciszek Bachleda – Księdzulorz (zwycięzca pierwszego Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce górskiej z roku 1972) oraz Maria Mateja -Torbiarz".

Foto-relacja (zdjęcia PiotrKyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I