I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
120-lecie Zakopiańskiej Straży Ogniowej

(16.05.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "15 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem odbyły się obchody 120-lecia Zakopiańskiej Straży Ogniowej. Ten wyjątkowy jubileusz był wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń i awansów, a także podziękowań dla  odchodzących na emeryturę strażaków. Odbyło się także ślubowanie wstępujących w szeregi straży pożarnej.
Zakopiańskim strażakom w tym dniu towarzyszyła
orkiestra z OSP Jurgów, kompania honorowa SA PSP Kraków, kompania OSP w strojach góralskich oraz liczne poczty sztandarowe. O strażackim święcie  pamiętali
także licznie zgromadzeni na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych oraz wielu instytucji i organizacji. Wicepremiera Grzegorza Schetynę, który objął honorowym patronatem uroczystości, reprezentował Zbigniew Sosnkowski podsekretarz stanu w MSWiA. Przybyli także posłowie Anna Paluch, Andrzej Gut Mostowy, Edward Siarka oraz senator Tadeusz  Skorupa, a także wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz.
Brygadier Andrzej Kowalcze, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przybliżył 120-letnią historię swojej jednostki. 15 maja 1889 roku odbyło się w Zakopanem walne zebranie założycielskie ochotniczej straży ogniowej. Straż liczyła wówczas 32 członków. W 1893 r. przystąpiono do budowy strażnicy. Jednostka ta, chociaż skromnie wyposażona, od pierwszej akcji ratowniczej wykazywała się odwaga w działaniu i bohaterstwem swych członków, płacących nieraz cenę najwyższą - cenę życia złożonego w obronie innych - przypomniał komendant. Wspominał on także udział zakopiańskich strażaków w walce o niepodległość zarówno podczas I jak i II wojny światowej oraz takie wydarzenia jak demontaż i ukrycie pomnika Jagiełły przed okupantem, uratowanie kobiety narodowości żydowskiej przed wywiezieniem do obozu zagłady czy też zaangażowanie w działalność kurierów tatrzańskich.
15 marca 1939 powstała zawodowa straż pożarna, która nadal kontynuowała chlubne tradycje swoich poprzedników. W latach powojennych straż ta organizowała swoją prace od nowa, nie tylko gasząc pożary, ale także tworząc nowe Zakopane. Ostatnie lata przyniosły natomiast umocnienie organizacyjne jednostki, unowocześnienie sprzętu ratowniczego i specjalistycznego, wzrost poziomu wyszkolenia zawodowego, wybudowanie nowej strażnicy komendy powiatowej w 2004 r. oraz wzrost skuteczności naszych działań. Jest to piękna karta w dziejach pożarnictwa polskiego oraz powód do dumy i wzór do naśladowania - podsumował komendant Andrzej Kowalcze.
Dzisiejszy dzień, to dzień szczególny, w którym strażacy zasługują na ludzką wdzięczność, życzliwość najbliższych i uznanie przełożonych. Praca w naszej formacji jest trudna, polega bowiem na dawaniu z siebie cząstki samego siebie, aby ratować innych. Abyśmy w tej pracy nie ustawali, a Bóg dodawał nam ciągle sił i zdrowia w tej naszej służbie dla społeczeństwa - podkreślał komendant składając życzenia strażakom z okazji ich święta.
Zbigniew Sosnkowski podsekretarz stanu w MSWiA odczytał list gratulacyjny od wicepremiera Grzegorza Schetyny z podziękowaniami za sumienne i wzorowe wykonywanie zadań przez zakopiańskich strażaków. Są zawody, których wykonywanie jest misją. Nie ma piękniejszej misji, niż ratowanie życia i zdrowia ludzi, nie ma ważniejszej wiedzy, niż ta która zapewnia bezpieczeństwo - napisał minister.
Dla strażaków była ta radosna uroczystość, ponieważ wielu z nich otrzymało odznaczenia, dyplomy i awanse. Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał asp. sztab. Adam Tyrpa, brązowy medal za długoletnią służbę: st. ogn. Janusz Jędrol, st. kpt. Adam Romanowski, kpt. Marek Socha, st. asp. Andrzej Stopka i st. ogn. Józef Zarycki. Brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju został odznaczony st. kpt. Adam Romanowski. Przyznano także nastepujące odznaczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: Złoty Znak Związku - dh. Andrzej Kowalcze; Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - kpt. Marek Socha, asp. sztab. Adam Tyrpa, ogn. Stanisław Tylka, st. asp. Stanisław Zubek i Mieczysław Staszel; Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - st. kpt. Adam Romanowski, st. kpt. Grzegorz Worwa, ogn. Piotr Budz; Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - asp. Jarosław Kośmiński, kpt. Piotr Kuźma, asp. Marcin Kwiatek, mł. kpt. Marek Szydło, mł. asp. Mateusz Zwijacz.
Ponadto stopień starszego kapitana nadano kpt. Adamowi Romanowskiemu, stopień kapitana  - mł. kpt. Piotrowi Kuźmie, aspiranta - mł. asp. Jarosławowi Kośmińskiemu, starszego ogniomistrza  - ogn. Januszowi Jędrolowi i ogn. Jerzemu Gutowi, młodszego ogniomistrza - st. sekc. Szymonowi Gądkowi, st. sekc. Stefanowi Habasowi, st. sekc. Sławomirowi Walkoszowi, st. sekc. Janowi Lorenc. Dyplomem Komendanta Głównego PSP wyróżniony został st. ogn. Jerzy Gut. Czterech strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej(ogn. Andrzej Blaszyński, ogn. Robert Gał, st. ogn. Jerzy Gut, st. ogn. Janusz Jędrol)  pożegnało się ze służbą, a w szeregi zakopiańskiej jednostki wstąpili Paweł Łojek, Zbigniew Trzop i Krzysztof Wójtowicz, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.
Były także okolicznościowe wystąpienia, wiele gratulacji, życzeń i upominków dla strażaków świętujących jubileusz, a także defilada i wspólna biesiada w strażnicy."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka): 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I