I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
W nowy rok szkolny – idziemy razem…

(02.09.2007) Piotr Kyc: "Dzisiaj uczniowie rozpoczynają rok szkolny 2007/2008. Nauczyciele i dyrektorzy zaczęli pracę wcześniej biorąc udział w spotkaniach organizacyjnych. W zakopiańskim kinie „Sokół" z dyrektorami szkół z terenu powiatów - nowotarskiego i tatrzańskiego spotkał się Małopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski. W swoim interesującym i dobrze przygotowanym wystąpieniu, pt.: „Małopolska Oświata 2007. Osiągnięcia, trudności, kierunki rozwoju" omówił działania podejmowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w rok szkolnym 2006/2007.
Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w minionym roku szkolnym były: sprawowanie nadzoru pedagogicznego w związku ze zmianą rozporządzenia, kontrola stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, duża liczna konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, realizacja nowych pomocowych programów rządowych, realizacja 13 zadań priorytetowych, wdrażanie programu rozwoju jakościowego kształcenia zawodowego.

Duży osiągnięciem oświaty w Małopolscy jest rosnąca tendencja do uzyskiwania dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian, egzamin, matura), czy zwiększająca się liczba nauczycieli uzyskujących coraz wyższe stopnie awansu zawodowego. Można się pochwalić nie tylko efektami kształcenia. Całkowicie wykorzystywane są środki pochodzące z pomocowych programów rządowych (wypoczynek wakacyjny dzieci, zakup komputerów, finansowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej, dofinansowanie zakupu jednolitych strojów). Współpraca z samorządami terytorialnymi jest w tym względzie bardzo dobra. Recepta na ten niewątpliwy sukces wyróżniający Małopolskę pośród innych województw jest według Kuratora prosta - „ Idziemy razem" – stwierdził Józef Rostworowski mając na myśli wiele organizacji, z którymi na co dzień oświata współpracuje oraz polityków i działaczy samorządowych angażujących się w sprawy edukacji. Potwierdzeniem tej opinii była obecność na sali trzech parlamentarzystów: Senatora RP Franciszka Adamczyka, oraz posłów na Sejm RP - Andrzeja Guta – Mostowego i Edwarda Siarki. Samorząd lokalny reprezentował m.in. Wicestarosta Andrzej Skupień, Wiceburmistrz Miasta Zakopane Jan Gąsienica Walczak czy Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch. Takiej reprezentacji władz nie było na tego typu konferencji od roku… 1990. Oświata to nie tylko sukcesy. Trudności nie brakuje. Niż
demograficzny, którego efektem jest zamykanie małych szkół (np. w tym roku szkolny naukę w szkołach rozpocznie o 10.000 uczniów mniej ani żeli w ubiegłym), niska frekwencja uczniów na zajęciach, duża liczba uczniów zwolnionych z zajęć wychowana fizycznego, wiele nierozstrzygniętych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, czy zachowanie dbałości o język ojczysty i prawdę historyczną, to tylko niektóre wyzwania przed którymi stoi małopolska oświata. Na pewno bardzo pomocna nauczycielom i całemu społeczeństwu w przypominaniu prawdy historycznej będzie projekcja filmu Andrzeja Wajdy, pt,: „Katyń", którego zwiastun pokazano zebranym w sali „Sokoła" dyrektorom. Prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno edukacyjna „Pamiętam.Katyń 1940" jest godnym najwyższego uznania przykładem praktycznej realizacji kształtowania świadomości obywatelskiej i historycznej Polaków.

Konferencję dyrektorów szkół z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego zakończyło wystąpienie prowadzącej spotkanie -  dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Krystyny Gucwy, która nie tylko podsumowała zadania oświatowe za rok 2006/2007 i wskazała na nowe, które czekają nasze szkoły w nadchodzącym roku ale i życzyła dyrektorom wszystkiego co najlepsze".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I