I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
O seksualności dzieci i młodzieży....
W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Edukacji Redukcji Szkód

(30.04.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "W dniach 27 – 30 kwietnia w zakopiańskim Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Edukacji Redukcji Szkód zorganizowane zostały warsztaty, których tematem były „Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego w dzieciństwie i wczesnej młodości jako czynnik ryzyka uzależnień”. Wzięło w nich udział ponad 50 uczestników – nauczycieli, pedagogów, pracowników opieki społecznej, policjantów, a także studentów pedagogiki. Organizatorem zajęć był Burmistrz Miasta Zakopane, a realizatorem Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii mgr Alicja Szarek-Pazdur.
Warsztaty prowadziła dr Agnieszka Walędzik-Ostrowska z Wszechnicy Świetokrzyskiej w Kielcach, pedagog zajmujący się edukacja seksualna i zagadnieniami rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.
Uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma zagadnieniami związanymi z seksualnością dzieci i młodzieży i dowiedzieć się jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz jak odróżnić zachowania mieszczące się w normie od tych wykraczających poza nią. Omówione zostały zwłaszcza dwa istotne etapy rozwoju - wiek przedszkolny i wiek dorastania. Pojawiły się też zagadnienia profilaktyki przemocy seksualnej.
Celem szkolenia jest uwrażliwienie dorosłych - pedagogów, psychologów, policjantów i pracowników socjalnych na problemy związane z seksualnością ich podopiecznych oraz uzmysłowienie im, jak trudny jest czas dorastania w dzisiejszych warunkach. Chcemy pokazać dorosłym jaka jest ich rola i odpowiedzialność w tej dziedzinie – wyjaśnia dr Agnieszka Walędzik-Ostrowska. Przygotowywanie ludzi do świadomego i odpowiedzialnego życia seksualnego to nie jest tylko kwestia nakazów i zakazów, ale bardzo długiej pracy, która zaczyna się już z najmłodszymi dziećmi. Polega ona na uczeniu ich samodzielności, samodecydowania, szacunku dla siebie i własnego ciała, szacunku dla innych ludzi i prawa do tego, żeby o siebie dbać. To jest taka porcja wiedzy, która powinna być standardem, a z doświadczenia wiem, że treści dotyczące rozwoju psychoseksualnego są często pomijane w kształceniu pedagogów. W związku z tym jest ogromny deficyt wiedzy na ten temat . Ważne, choć o wiele trudniejsze, jest także dotarcie do rodziców, aby odpowiednio podchodzili do tego zagadnienia. Już najmłodszym dzieciom należy bowiem mówić o seksualności, ale odpowiednim językiem dopasowanym do ich poziomu. Nie należy unikać ani odkładać na później tego tematu – zaznacza dr Agnieszka Walędzik-Ostrowska.
Pomysł szkolenia powstał w zeszłym roku podczas szkolenia dla edukatorów w zakresie profilaktyki HIV i AIDS. Wtedy poruszane były też kwestie seksualności, ale pojawił się pomysł, by potraktować to zagadnienie szerzej. Było duże zapotrzebowanie na takie warsztaty. Przyznawali to ich uczestnicy, którzy wyrażali też zainteresowanie kontynuowaniem takich szkoleń.
Dzięki tym warsztatom zdobywamy wiedzę, która możemy wykorzystać w praktyce w pracy z dziećmi, ale także możemy przekazać ją dalej, chociażby rodzicom, z którymi mamy kontakt. Korzystamy też sami prywatnie w swoich rodzinach – mówi jedna z uczestniczek szkolenia. Ważny jest też fakt, że spotykamy się z różnymi grupami zawodowymi – możemy porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę – dodaje.
Wszyscy podkreślali potrzebę organizowania takich szkoleń i tworzenia grupy specjalistów, która już zaczyna skupiać się wokół Gminnego Punktu Konsultacyjnego Edukacji Redukcji Szkód działającego w budynku dawnego TTA (ul. Kasprusie 35a). Tam też mogą zgłaszać się osoby potrzebujące porady i pomocy zarówno w zakresie rozwoju psychoseksualnego, jaki i uzależnień. Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 15.30 – 18.00."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):


 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I