I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Koncert zespołu „alla polacca” w „Jasnym Pałacu”

(07.07.2009) Wojciech Szatkowski: "W sobotę 4 lipca o godzinie 19.00 w „Jasnym Pałacu” odbył się koncert „Miłosne uniesienia”. Zagrał zespół muzyki dawnej „alla polacca”, a organizatorami koncertu byli: Towarzystwo Edukacji Artystycznej w Zakopanem i Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem.
Zebranych przywitała, jako gospodarz koncertu, Ewa Czamańska z TARPiK-u, która przedstawiła członków zespołu. Motto koncertu było następujące „najpiękniejsze arie, kantaty i madrygały z czasów włoskiego Baroku, opisujące cierpienie i miłosne uniesienia”. Jedna z występujących artystek, Paulina Kilarska, przedstawiła repertuar, tłumacząc tytuły utworów i zapraszając w tę interesującą, „miłosną podróż po włoskiej muzyce barokowej”. W programie, wykonanym przez artystów znalazły się utwory: Barbary Strozzi (1619-1667), Girolamo Frescolabiego (1583 – 1643), Giovanni Girolamo Kapsbergera (1575 – 1661), Giovanniego Picchi (ca. 1575 – ca. 1630), Claudio Monteverdiego (1567 – 1643), Alessandro Picchiniego (1566 – 1638) i Giovanniego Legrenzi (1626 – 1690). Zespół „alla polacca” powstał z inicjatywy trójki muzyków w trakcie ich studiów podyplomowych w Hochschule fűr Musik Köln w Niemczech. Zespół odniósł już sporo sukcesów w zakresie grania muzyki dawnej, między innymi odniósł zwycięstwo w koncertach muzyki dawnej Concerto Barocco 2004 w Wuppertalu, Alte-Musik-Treff 2004 w Berlinie oraz Gothaer Reihe Historische Musik 2004/2005 w Getyndze. Zespół został zaproszony na wiele ważnych festiwali muzyki dawnej w Getyndze, Munster, Bonn, Gota, w Hiszpanii, Czechach i Francji. Poza tym artyści koncertowali również w tak znanych ośrodkach jak Filharmonia w Luxemburgu, Filharmonia w Kolonii, czy Lichtenstein Muzeum w Wiedniu. Zespół „alla polacca” dokonał także nagrań dla Polskiego Radia oraz radia Zachodnioniemieckiego WDR 3. Wiadomo już, że w tym roku zostanie wydana płyta zespołu „alla polacca” z nagraniami polskiej muzyki barokowej. Artyści koncentrują się głównie na muzyce kameralnej wokalno-instrumentalnej z XVII i XVIII wieku. Warto dodać, że w zależności od repertuaru skład zespołu ulega powiększeniu o inne głosy lub instrumenty solowe. Członkami zespołu są: Iwona Leśniowska-Lubowicz – sopran, Paulina Kilarska – klawesyn i Stanisław Gojny – toerba. Warto parę słów powiedzieć o artystach. Iwona
Leśniowska-Lubowicz zaczynała swoją edukację muzyczną już w wieku 7 lat, nauką gry na fortepianie. Następnie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie w klasie fortepianu oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Rzeszowie w klasie śpiewu solowego. W latach 1997-2002 studiowała na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ukończyła także studia podyplomowe w Hochschule fűr Musik Köln w klasie dawnej muzyki kameralnej oraz w klasie śpiewu solowego. Jako solistka występowała z wielu zespołami muzyki dawnej. Paulina Kilarska pochodzi z Krakowa, gdzie otrzymała podstawowe wykształcenie muzyczne w grze na fortepianie. Następnie ukończyła klasę fortepianu i klawesynu w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie. W wieku 19 lat rozpoczęła studia muzyczne w Sztokholmie (jako stypendystka). Potem kontynuowała studia w zakresie gry na klawesynie w Kolonii, brała także udział w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wielu wybitnych muzyków. Współpracuje, oprócz „alla Polacca” z wieloma innymi zespołami grającymi muzykę dawną: z La Dolcezza, Capella St. Lamberti Oldenburg, Aurora Musicale, Kantaten Kammerorchester Düsseldorf oraz jako solistka. Zajmuje się także naprawę i renowacją klawesynów w warsztacie historycznych instrumentów klawiszowych budowniczego Dietricha Heina. Stanisław Gojny urodził się w Chorzowie. Ukończył katowicką Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w klasie gitary. Wtedy też, podczas studiów, zetknął się z muzyką renesansu i baroku. Potem wyjechał na dalsze studia w Hochschule für Musik Köln, następnie kontynuował studia muzyczne na wielu kierunkach. Obecnie mieszka w Kolonii i koncertuje z wieloma zespołami muzyki dawnej jako solista oraz kameralista. Koncert w „Jasnym Pałacu” oglądnęło kilkadziesiąt osób, a dawna muzyka znakomicie wybrzmiała w jego wnętrzach. Artyści zasłużenie zostali na koniec nagrodzeni długimi brawami."

 Foto-relacja (zdjęcia Wojciech Szatkowski):

Foto-relacja (zdjęcia Renata Piżanowska):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I