I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Nowy zarząd w TESKO

(24.07.2008) Nowym prezesem zakopiańskiej spółki TESKO został niedawno Wojciech Staszel z Poronina, inżynier elektryk, absolwent Politechniki Śląskiej. Na przełomie lat 80 i 90-tych zajmował się gospodarką komunalną w zakopiańskim magistracie, pracował także w Geotermii Podhalańskiej, był radnym I kadencji Gminy Tatrzańskiej oraz wicewójtem Gminy Poronin. Jak sam podkreśla, ma dobrą znajomość terenu, na którym działa TESKO, jak również tematu gospodarki komunalnej.
Najważniejsze cele, jakie sobie teraz stawiamy, to uporządkowanie sprawy składowiska odpadów komunalnych na Zoniówce. W ostatnim czasie została zakończona inwestycja budowy drugiej kwatery składowania odpadów. Jest to bardzo ważne zadanie dla całego Zakopanego. Przymierzamy się już do zamknięcia pierwszej kwatery, która zapełniona jest w 100%. Okres przejściowy będzie dość trudny. Równocześnie mamy bardzo nasilony ruch turystyczny i co za tym idzie zwiększoną ilość odpadów. Pierwsza kwatera była planowana na 3 lata, a funkcjonuje prawie 4 lata. Druga jest obliczana na 16 do 20 lat. Przy właściwej segregacji i kolejnych inwestycjach może wystarczyć na dłużej.
TESKO remontuje również w tej chwili drogi w Zakopanem jako podwykonawca Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Zostałem więc powołany na stanowisko w bardzo gorącym okresie i szybko muszę zapoznać się z wszystkimi problemami - mówił o bieżących działaniach spółki jej nowy prezes. Będziemy zwracać duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów i nadal będzie ona bezpłatna - deklarował.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I