I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
UIMLA

(11.11.2007) Maciej Krupa: "W Zakopanem odbył się doroczny Walny Zjazd Delegatów UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations), który co roku odbywa się w innym kraju członkowskim, a w tym roku zaszczyt goszczenia delegatów przypadł Polsce. UIMLA jako federacja krajowych związków przewodnickich działa w Europie zachodniej już od lat. Polscy przewodnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Europejskich Przewodników Górskich LIDER w Zakopanem, zostali przyjęci do UIMLA jako kandydaci w 2004 roku, a w roku 2005 jako członkowie zwyczajni. W tej chwili UIMLA zrzesza stowarzyszenia przewodników z Andory, Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. Kandydatami są Bułgaria i Włochy, a o status kandydata starają się Słowacy. Obrady w Zakopanem są o tyle ważne, że odbędą się tu wybory Prezesa i Zarządu UIMLA na kolejna kadencję. Union of International Mountain Leader Associations Stowarzyszenie Europejskich Przewodników Górskich LIDER

Polskie Stowarzyszenie Europejskich Przewodników Górskich „LIDER” powstało w 2004 roku w celu wprowadzenia polskich przewodników górskich do Europy i doprowadzenia do tego, by mogli oni legalnie pracować w innych europejskich pasmach górskich. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 70 przewodników górskich. Od listopada 2004 roku SEPG „LIDER” było członkiem aspirantem UIMLA (Międzynarodowej Unii Związków Przewodników Górskich). Nasze stowarzyszenie zostało przyjęte w skład UIMLA podczas dorocznego zgromadzenia generalnego, które odbyło się w dniach 11-12 listopada 2005 roku w Barcelonie w Hiszpanii. SEPG „LIDER” jest drugim polskim stowarzyszeniem przewodnickim przyjętym do międzynarodowych organizacji przewodnickich. W roku 2000 Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich zostało przyjęte w poczet UIAGM/IVBV.
Przewodnicy zrzeszeni w SEPG „LIDER” przeszli cykl szkoleń unifikacyjnych, uzupełniających wiedzę i umiejętności polskich przewodników i dostosowujących te umiejętności do platformy szkoleniowej UIMLA. Szkolenie było przeprowadzone pod kontrolą komisji technicznej UIMLA, której przewodniczącym jest Armin Christen ze Szwajcarii. Obecnie zakończył się pierwszy kurs dla kandydatów na przewodników górskich UIMLA i w dniu dzisiejszym 14 naszych kolegów otrzyma blachy UIMLA. Legitymacja UIMLA uprawnia do prowadzenia klientów po wszystkich górach państw europejskich, z poszanowaniem przepisów krajowych i miejscowych. Przewodnicy UIMLA nie prowadzą po drogach wspinaczkowych skalnych i lodowych, czyli tam gdzie trzeba używać sprzętu wspinaczkowego.
Obecnie w skład UIMLA wchodzą stowarzyszenia przewodnickie z Andory, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Kandydatami są Bułgaria i Włochy, o status kandydatów ubiegają się Słowacy. Prezesem UIMLA jest Pascale Haegler Delaloye ze Szwajcarii, a sekretarzem generalnym Jean Marc Hermes z Francji. W Zakopanem odbędą się wybory nowego zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję. Prezesem SEPG LIDER jest Mariusz Kozłowski, a w skład zarządu wchodzą także: Joanna Widlarz, Krzysztof Babicz, Emanuel Hornowski, Romuald Romanowski, Robert Szumiec i Maciej Krupa".

SPONSORZY WALNEGO ZGROMADZENIA UIMLA – ZAKOPANE 2007

Krzysztof Babicz, poseł Andrzej Gut-Mostowy, Grupa Trip, Hotel Wersal, Wydawnictwo Parma Press, Marszałek Województwa Małopolskiego, tatrzańska Agencja

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I