I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
64 Rocznica Uwolnienia 42 Więźniów z więzienia Gestapo

(26.01.2009) Anna Karpiel-Semberecka: "W niedzielę w Zakopanem odbyła się uroczystość 64 Rocznicy Uwolnienia 42 Więźniów z więzienia Gestapo przy ul. Nowotarskiej 37. Rozpoczęła się ona mszą św. w kościele Najświętszej Rodziny, skąd wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod gmach byłego więzienia. Tam tradycyjnie oddano hołd uczestnikom akcji oraz złożono wieńce pod pamiątkową tablicą.
64 lata temu o godzinie 18-tej pluton „Kurniawa” Oddziału Partyzanckiego „Chełm” pod dowództwem por. Tadeusza Studzińskiego „Kurzawy” dokonał brawurowego rozbicia więzienia, rozbroił straż więzienną oraz uwolnił 35 aresztowanych członków konspiracji terenowej oraz 7 innych osób. Akcja powiodła się bez żadnego wystrzału. Partyzanci zaskoczyli strażników, przecięli kabel telefoniczny i natychmiast wyprowadzili więźniów.
To miejsce przy ulicy Nowotarskiej stało się dla Zakopanego i całego Podhala symbolem odwagi, determinacji i bohaterstwa – mówił podczas uroczystości burmistrz Jan Gąsienica Walczak.
Już żaden z tych partyzantów, którzy brali udział w akcji nie żyje. Rok temu zmarł ostatni z dowódców – płk Tadeusz Studziński – poinformował kpt. Kazimierz Leśniak - Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Żołnierzy 12 Pułku Piechoty AK i Więźniów Okresu Stalinowskiego oraz wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, podkreślając jednocześnie jak ważna jest pamięć o tym wydarzeniu oraz o jej uczestnikach.
W Urzędzie Miasta odbyła się także uroczystość odznaczenia kombatantów i osób zasłużonych dla Związku Inwalidów Wojennych. Krzyże 90-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymał m.in. doktor Wincenty Galica oraz burmistrz Janusz Majcher.
Burmistrz oraz kombatanci dziękowali za dobrą współpracę z firmą Ruch S.A., która jest gospodarzem obiektu przy ul. Nowotarskiej 37, a także harcerzom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.
Biorący udział w obchodach Dariusz Znarowski, zastępca Dyrektora Oddziału RUCH S.A. w Krakowie deklarował dalszą opiekę nad miejscem pamięci jakim jest byłe więzienie Gestapo. Stworzyliśmy to muzeum i będziemy je rozwijać. Jest ono potrzebne na Podhalu. Chcemy tematyką patriotyczną zainteresować zwłaszcza młodzieży. Wiele osób już odwiedza naszą wystawę, ale w tym roku planujemy znacznie ją rozbudować - pokazać różne eksponaty poświęcone nie tylko płk Studzińskiemu i jego plutonowi, ale również szerszy kontekst wydarzeń sprzed 64 lat. Nawiązaliśmy już współpracę z muzeum AK w Krakowie, które będzie nam wypożyczało ciekawe eksponaty związanych z walką o wolność. W sali wykładowej chcemy pokazywać także filmy o podobnej tematyce. Muzeum będą się opiekować zakopiańscy harcerze – wyjaśniał Dariusz Znarowski.
"

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel-Semberecka):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I