I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

(05.02.2009) Urząd Miasta Zakopane informuje, że zmienił się termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Oferty należy składać do 9 lutego 2009, do godz. 17.00 (poniedziałek) na Dzienniku Podawczym UM Zakopane ul. Kościuszki 13 lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji". W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta Zakopane.
 

 

 


 

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I