I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
POWSTAJE KOLEJNY ODCINEK „ZAKOPIANKI”

(17.12.2007) Magdalena Chacaga GDDKiA: "RDZAWKA – NOWY TARG UMOWA NA PROJEKT PODPISANA POWSTAJE KOLEJNY ODCINEK „ZAKOPIANKI”. Zbigniew Rapciak dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla odcinka „zakopianki” Rdzawka – Nowy Targ. Wykonawcą projektu będzie Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o., które otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.196.662,00 zł brutto. Opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ma być gotowe na 31 grudnia 2009 roku.
Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji, i ostatecznie podpisanie umowy, było możliwe dzięki temu, że nie wszyscy Podhalanie są przeciwni rozbudowie dróg. Samorządowcy z Nowego Targu (miasta i gminy), Raby Wyżnej i Rabki oraz władze powiatu nowotarskiego bardzo poważnie podeszli do tematu modernizacji najważniejszej drogi regionu i podjęli konstruktywny dialog z inwestorem. W wyniku konsultacji udało się wypracować taki przebieg nowej drogi, który nie będzie ingerował w zabudowę mieszkalną okolicznych terenów i nie budzi protestów społecznych.
„Zakopianka” pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem będzie drogą o długości 17,2 km biegnącą w zdecydowanej większości (15,5 km) po nowym śladzie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, będzie to droga klasy GP, czyli główna przyspieszona. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z poboczami bitumicznymi. Jezdnie będzie rozdzielał pas zieleni o szerokości 5,0 m (wraz z opaskami).
W umowie projektant zobowiązał się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia robót. Dzięki temu na bieżąco w trakcie prac budowlanych będą możliwe drobne korekty, co nie opóźni realizacji inwestycji. Jeśli zaistnieje potrzeba dokonania jakichkolwiek poprawek wynikających z wad w opracowaniach projektowych, to wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.
Według planów budowa ma rozpocząć się wiosną 2010 roku i zakończyć w grudniu 2011 roku. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na ok. 580,0 mln zł".

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I