I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Mediacje w sprawie "Zakopianki"

(29.02.2008) Anna Karpiel: "28 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę, który podjął się roli mediatora w rozwiązaniu trudnego problemu przebudowy „Zakopianki”. W związku ze społecznym sprzeciwem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymała prace związane z projektowanym odcinkiem Poronin – Zakopane. Problem rozwiązać ma "Studium Lokalizacyjno – Funkcjonalno – Ruchowe Podhalańsko – Tatrzańskiego Układu Komunikacyjnego", dla którego założenia przygotował i przedstawił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Studium opierać się będzie na różnorodnych analizach m.in. nasilenia ruchu i bezpieczeństwa, obejmie zarówno drogi krajowe i wojewódzkie, jak również powiatowe i gminne, a także linie kolejowe. Prace nad studium potrwają 12 miesięcy, a ich celem będzie opracowanie kompleksowego systemu komunikacyjnego dla całego obszaru Podhala przy współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami i z uwzględnieniem konsultacji społecznych.
Spotkanie poprowadził Wicemarszałek Roman Ciepiela, a wzięli w nim udział przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Departamentu Transportu, Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Zarządu Dróg, przedstawiciele władz Zakopanego, Poronina, Białego Dunajca, Szaflar, Nowego Targu, Rabki, starostwa tatrzańskiego i nowotarskiego oraz członkowie Federacji Obrony Podhala.
Kierownik Projektu, inż. Andrzej Kamiński z GDDKiA przedstawił obecny stan inwestycji na trasie Myślenice – Zakopane. Obecnie realizowany jest etap inwestycji w Lubniu, a prace projektowe trwają na odcinku Lubień – Rabka, gdzie kończyć się ma droga ekspresowa. Przygotowywany i uzgadniany jest również odcinek Rabka – Szaflary, gdzie poprowadzona zostanie droga dwujezdniowa z otwarciem nowych kierunków na Jurgów i Krościenko. Natomiast na terenie gmin Szaflary i Biały Dunajec są zdecydowane sprzeciwy i żaden wariant nie został dotychczas uzgodniony. Społeczność lokalna i władze nie zgadzają się na drogę dwujezdniową na tym odcinku. Podobne ostre protesty wstrzymały prace w Poroninie i Zakopanem.
Protestujący zrzeszeni w Federacji Obrony Podhala nie zgadzają się na drogę krajową klasy „G” o proponowanych przez GDDKiA parametrach, której budowa związana jest z licznymi wyburzeniami oraz budową rozgraniczającego pasa zieleni, ekranów akustycznych, estakad i dodatkowych dróg zbiorczych. Reprezentująca FOP Józefa Chromik zaproponował przejęcie drogi krajowej nr 47 tzw. „Zakopianki” na odcinku Nowy Targ -Zakopane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i zmianę klasy drogi z „G” (głównej) na klasę „Z” (zbiorczej). Jednak zarówno wicemarszałek jak i inż. Kamiński wyrazili obawę, co do możliwości przesunięcia środków finansowych w związku z przekazaniem inwestycji. Nie ma również możliwości odstąpienia od parametrów technicznych drogi klasy „G” realizowanej przez GDDKiA. W tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie innych możliwości, które odbywać się będzie właśnie w ramach powstającego studium.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały różne wstępne propozycje dotyczące prób odciążenia odcinka Nowy Targ - Poronin – Zakopane, poszukiwaniu alternatywnych dróg dojazdu pod Tatry, ich właściwego oznakowania i remontów, a także propozycji budowy tunelu podziemnego przez Poronin, którego koncepcję przedstawił ostatnio architekt i inżynier budownictwa lądowego Andrzej Chowaniec Rybka.
Natomiast burmistrz Zakopanego Jan Gąsienica Walczak wyraził poparcie dla dotychczasowego projektu GDDKiA zakładającego budowę na trasie Poronin – Zakopane drogi klasy „G” z 4 pasami ruchu, zapewniając jednocześnie o przekazaniu osobom, których domy będą wyburzane, działek zastępczych i odszkodowań oraz proponując referendum w tej sprawie. Wywołało to ostry sprzeciw FOP, której członkowie nie zgadzają się, by ktoś decydował o ich własności w ich imieniu oraz obawiają się, że odszkodowania nie będą adekwatne do rzeczywistej wartości ich mienia, a postępowanie odszkodowawcze będzie trwało bardzo długo. Przedstawiciele FOP liczą, że uda się wypracować koncepcję, która ograniczy zarówno ludzką krzywdę, wywłaszczenia i wyburzenia, jak i ingerencję w podtatrzański krajobraz. Zapowiedzieli też jednoznacznie, że na inne rozwiązania nie wyrażą zgody i nasilą protesty.
Również zastępca wójta Gminy Szaflary, Paweł Cetera wyraził stanowisko Rady Gmin, która sprzeciwia się budowie drogi głównej krajowej przez Szaflary. Z kolei wójt Poronina Bronisław Stoch wyraził społeczny głos mieszkańców gminy za przekwalifikowaniem inwestycji na wojewódzką.
Podczas spotkania nie udało się wypracować wspólnego zdania, jednak wszystkie strony wykazały chęć współpracy i włączenia się w prace nad studium. Protestujący podkreślali, że nie są przeciwko samej inwestycji, ale domagają się zmiany jej parametrów i ograniczenia zakresu. Nie dyskutowano też nad jednostkowymi rozwiązaniami technicznymi i związanymi z nimi sporami, a jedynie nad ogólną koncepcją studium. Istotny jest przede wszystkim zaproponowany całościowy sposób podejścia do problemu. Wicemarszałek Roman Ciepiela wielokrotnie podkreślał, że w przygotowywanym studium nie chodzi jedynie o dojazd do Zakopanego, ale o spójny system komunikacji na terenie całego Podhala z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców, ochrony środowiska, a także cywilizacyjnego rozwoju. Podkreślał również, że bardzo ważny jest również czas realizacji inwestycji, tak aby nie przegapić szansy dla tego rejonu, jakim jest budowa „Zakopianki”.
Wkrótce zostanie podpisane porozumienie w sprawie przystąpienia do prac nad studium oraz zaplanowane zostaną kolejne spotkania i konsultacje. Studium ma dać wszystkim stronom czas niezbędny na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia."

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I