I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
"TAK" dla Zakopianki?

(08.07.2008) Anna Karpiel: "We wtorek w siedzibie Starostwa Tatrzańskiego odbyła się konferencja prasowa poświęconą modernizacji drogi krajowej nr 47 - „zakopianki” pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem, a zwłaszcza na kluczowym odcinku Poronin - Zakopane. W konferencji wziął udział wojewoda małopolski Jerzy Miller, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz lokalnych władz.
Wojewoda przyjechał do Zakopanego, aby przedstawić aktualne zamierzenia dotyczące „zakopianki” oraz argumenty przemawiające za szybkim przystąpieniem do jej modernizacji. Kończymy dyskusje, przechodzimy do czynów. Odcinek Poronin – Zakopane staje się odcinkiem kolejnej inwestycji. Rozpoczynamy wykup nieruchomości i realizację przebudowy – deklarował.

Mówił wojewoda Jerzy Miller.

Pod hasłem „TAK dla Zakopianki” kryją się następujące fakty, które mają umożliwić i wesprzeć modernizację drogi krajowej nr 47:

- 21 maja 2008 r. Rada Gminy Poronin uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium dla Poronina zaznaczono, że do głównych kierunków rozwoju systemu drogowego gminy należy przebudowa drogi krajowej nr 47, która ma mieć klasę techniczną G1, czyli dwie jezdnie dwupasmowe.

Mówił wójt Bronisław Stoch.
 
- Wojewoda Małopolski jeszcze w ubiegłym roku wydał decyzję środowiskową niezbędną do przebudowy drogi. Niedługo generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpi z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną.

- Dla modernizacji „zakopianki” udało się zdobyć duże wsparcie społeczne. Listy popierające przebudowę drogi przesłali m.in. metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Adam Małysz oraz Małgorzata Chechlińska – właścicielka biura podróży oraz sieci hoteli.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że przez brak odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych na trasie do Zakopanego cierpią zarówno turyści jak i mieszkańcy. Wiele osób żyje też w niepewności, nie mogąc swobodnie dysponować swoją własnością, która być może zostanie wywłaszczona. Przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych jednogłośnie deklarowali, że modernizacja „zakopianki” jest konieczna, a węzeł w Poroninie jest kluczowym punktem, gdzie koncentruje się ruch w kierunku Zakopanego i bez usprawnień w tym miejscu nie uda się rozwiązać narastających problemów komunikacyjnych.

Mówił starosta Andrzej Gąsienica-Makowski.

Mówił burmistrz Janusz Majcher.

Rozwiązania zaproponowane przez władze spotkały się jednak ze sprzeciwem ze strony Federacji Obrony Podhala oraz części mieszkańców, przez których grunty przebiegać ma zmodernizowana „zakopianka”, a którzy licznie przybyli na konferencję, by swoje problemy przedstawić wojewodzie. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem GDDKiA nadal obowiązuje decyzja o zawieszeniu prac projektowych do czasu wykonania Studium Komunikacyjnego dla Podhala, które powstaje na zlecenie marszałka województwa małopolskiego. Planowany termin opracowania Studium to marzec 2009 r. GDDKiA wówczas ustosunkuje się do tego dokumentu i rozpocznie dalsze prace.

Mówił Tadeusz Kopta z GDDKiA.

Protestujący mieszkańcy skarżyli się, że nikt z nimi nie rozmawia i nie informuje o bieżących działaniach dotyczących „zakopianki”. Chcieli przede wszystkim wiedzieć, jaka jest skala planowanych rozwiązań, parametry projektowanych dróg oraz zasięg wyburzeń. Sprzeciwiali się także rozpoczęciu wykupów gruntów przed zakończeniem prac nad studium komunikacyjnym i domagali się bezpośrednich konsultacji z projektantem oraz przedstawienia konkretnych wizualizacji. Wojewoda ustosunkował się do tych kwestii, nie przedstawił jednak konkretnych rozwiązań, ponieważ prace nad projektem zostały wstrzymane. Wojewoda zapewniał, że w momencie gdy zostaną one znów podjęte, oczekiwanie społeczne co do konsultacji z zespołem projektowym zostanie spełnione. Deklarował też, że skarb państwa wykupując grunty od mieszkańców, uczciwie za nie zapłaci. Odcinek drogi krajowej nr 47 Poronin – Zakopane w prawomocnej decyzji środowiskowej określony został jako klasa G. Nie ma alternatywy dla tej drogi i przedłużanie dyskusji nie zmieni tej decyzji. Ekspertyza w marcu też nic tutaj nie wniesie. Mogą nam tylko przepaść fundusze. Dlatego informujemy, że zaczynamy działać. Rozpoczną się negocjacje z tymi, od których wykupywać będziemy grunty i skończy się dla nich życie w niepewności. Nie można zadowolić wszystkich mieszkańców, czasem czyjeś interesy muszą być naruszone - wyjaśniał wojewoda.

Odpowiadał na pytania mieszkańców wojewoda Jerzy Miller."
 

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I