I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
O "zakopiance"...

(22.08.2007) I jeszcze raz o "zakopiance". RUSZA MODERNIZACJA "ZAKOPIANKI" NA ODCINKU KRAKÓW – MYŚLENICE. Rusza modernizacja kolejnego odcinka "zakopianki". Po wielomiesięcznej procedurze wyłaniania wykonawcy podpisano umowę z konsorcjum utworzonym przez POLDiM SA z Tarnowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY – ŁÓDŹ” SA. Wykonawca za 231.720.555,55 złotych w ciągu 730 dni zmodernizuje 30 km lewej jezdni „zakopianki” na odcinku Kraków – Myślenice. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja jest finansowana w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.
Zakres prac obejmie przebudowę drogi krajowej i wzmocnienie do 115 kN/oś na odcinku 30 km, przebudowę skrzyżowania w Myślenicach na dwupoziomowe (budowę estakady), przebudowę 5 obiektów mostowych, przebudowę 44 przepustów, budowę kładki dla pieszych w Mogilanach, zabezpieczenie 5 osuwisk, przebudowę łącznicy na węźle w Mogilanach, przebudowę łącznicy na węźle w Głogoczowie, remont przejścia podziemnego pod drogą krajową w Myślenicach, budowę ekranów akustycznych oraz przebudowę dróg zbiorczych.
Przebudowa skrzyżowania w Myślenicach, czyli budowa estakady w pełnym zakresie, ma zostać zakończona w terminie 365 dni od daty rozpoczęcia robót – we wrześniu 2008 roku, natomiast całość ma być gotowa za 2 lata, czyli we wrześniu 2009 roku.
Przetarg na roboty ogłoszono już w styczniu i według planów prace miały ruszyć wiosną br., lecz firmy startujące w przetargu wykorzystały wszystkie przewidziane prawem możliwości (protesty, odwołania, arbitraż, sąd) i przez to procedura uległa znacznemu wydłużeniu. Niestety, w prawie wszystkich przetargach organizowanych przez GDDKiA dochodzi do takich sytuacji, gdyż prawo na to pozwala, a firmy to wykorzystują.
Biorąc pod uwagę, że od momentu podpisania umowy wykonawca ma 30 dni na objęcie placu budowy, można oczekiwać, że roboty rozpoczną się w drugiej połowie września. W związku z pracami kierowców czekają utrudnienia w ruchu, o których będziemy informować na bieżąco.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I