I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Modernizacja „zakopianki” Kraków - Myślenice

(01.10.2007) PODWYŻSZENIE PRĘDKOŚCI. W celu upłynnienia ruchu pomiędzy Górą Libertowską a campingiem w Gaju, zarządca drogi w uzgodnieniu z policją postanowił podwyższyć dopuszczalną prędkość przejazdu na modernizowanym odcinku „zakopianki” do 70 km/h (na przełączkach, ze względów bezpieczeństwa, nadal obowiązuje ograniczenie do 40 km/h). Podczas weekendu wykonawca ustawił nowe oznakowanie.
Mamy nadzieję, że ta decyzja przeniesie efekt w postaci zmniejszenia korków, jednak to od samych kierowców i sprawności ich pojazdów zależy, czy wykorzystają zmianę limitu prędkości. Główną przyczyną tworzenia się zatorów jest podjazd pod Górę Libertowską, którego pojazdy, zwłaszcza ciężarowe oraz autobusy, w nienajlepszym stanie technicznym nie są w stanie sprawnie pokonać i – przy ruchu ograniczonym obecnie do jednego pasa w każdą stronę i zakazie wyprzedzania - tamują przejazd innym. Przypominamy, że na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA www.krakow.gddkia.gov.pl znajduje się podgląd z kamery na Górze Libertowskiej i każdy kierowca dysponujący dostępem do sieci przed wyruszeniem w podróż może sprawdzić sytuację i ewentualnie wybrać inną trasę dojazdu.
***
Rozpoczęta kilka dni temu modernizacja drogi krajowej nr 7 Kraków – Myślenice to realizowany w cyklu 2-letnim ogromny kontrakt o wartości ponad 230 mln złotych. Polega na: przebudowie i wzmocnieniu nawierzchni do 115 kN/oś na odcinku 30 km, przebudowie skrzyżowania w Myślenicach na dwupoziomowe (budowie estakady), przebudowie 5 obiektów mostowych, przebudowie 44 przepustów, budowie kładki dla pieszych w Mogilanach, zabezpieczeniu 5 osuwisk, przebudowie łącznicy na węźle w Mogilanach, przebudowie łącznicy na węźle w Głogoczowie, remoncie przejścia podziemnego pod drogą krajową w Myślenicach, budowie ekranów akustycznych oraz przebudowie dróg zbiorczych.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I