I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
PORONIN – ZAKOPANE CZASOWE WSTRZYMANIE PRAC

(21.11.2007) PORONIN – ZAKOPANE CZASOWE WSTRZYMANIE PRAC. W ostatnich dniach w GDDKiA w Krakowie zapadła decyzja o czasowym wstrzymaniu prac projektowych nad modernizacją „zakopianki” na odcinku Poronin – Zakopane. Powodem tej decyzji jest widoczny brak porozumienia między społecznościami lokalnymi na Podhalu, a reprezentującymi je władzami samorządowymi.

Władze lokalne Poronina i Zakopanego wielokrotnie zapewniały GDDKiA, że mieszkańcy Podhala popierają rozbudowę „zakopianki”, przedstawiając uchwały samorządów różnych szczebli z wnioskami o jak najszybszą realizację inwestycji. Ostatnie wydarzenia w Poroninie i Zakopanem pokazały, że zdanie lokalnych społeczności stoi w coraz większej sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem samorządowych władz Podhala.

W związku z tym prace projektowe zostają wstrzymane do czasu opracowania polityki transportowej dla całego Podhala, do czego zobowiązał się w styczniu br. Marszałek Województwa Małopolskiego. Dokument ten ma identyfikować problemy i wskazywać rozwiązania wszystkich potrzeb transportowych regionu z uwzględnieniem całej sieci dróg publicznych, a więc nie tylko krajowych, ale również samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Opracowanie ma brać pod uwagę kwestie: transportu kołowego, transportu szynowego, polityki parkingowej i komunikacji zbiorowej. Naszym zdaniem, zapisy tego dokumentu powinny zostać zaakceptowane przez ogół społeczeństwa na Podhalu, np. w referendum, by podejmowane potem działania nie budziły zdziwienia i sprzeciwu.

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I