I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
O hr. Zamoyskim w Kuźnicach

(28.12.2007) W jednym z budynków (spichlerzu) Zabytkowego Zespołu Dworsko Parkowego w Kuźnicach w piątek otwarto ekspozycję poświęconą Władysławowi hr. Zamoyskiemu ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wiesława Siarzewskiego oraz Muzeum Tatrzańskiego. Autorami wystawy są dr Jerzy Roszkowski i Maciej Berbeka. Składa się ona głównie z fotografii i plansz, niewiele jest eksponatów ale autorzy podkreślali, że prezentacja będzie nadal rozwijana i jednocześnie zaapelowali do zebranych o pomoc w pozyskiwaniu pamiątek po hr. Zamoyskim. Otwarcie wystawy uświetnili aktorzy Teatru Witkacego Adrianna Jerzmanowska, Krzysztof Najbor i Krzysztof Wnuk oraz kapela góralska w składzie Jerzy Gocoł, Tadeusz Gocoł oraz Paweł Czech.
Druga część uroczystości odbyła się w odremontowanej "wozowni". Tam promowano książkę zatytułowaną "Jak dawniej po Tatrach Chadzano. Z dziejów turystyki tatrzańskiej" autorstwa Krzysztofa Pisera. Spotkanie zakończył poczęstunek.
Dodajmy, że Zabytkowy Zespół Dworsko Parkowy w Kuźnicach dzięki staraniom dyrektora TPN dr Pawła Skawińskiego jest remontowany. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z funduszy pomocowych.

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I