I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Wieści z Żywiecczyzny...

(30.01.2008) Marek Jurasz: "Opłatek Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Rychwałdzie. Rychwałd - to miejscowość położona 6 km na północny-wschód od Żywca, w dolinie potoku Nawieśnik. Należy do najstarszych osad otaczających w średniowieczu miasto Żywiec. Początki tej miejscowości sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Są przypuszczenia, że parafia w Rychwałdzie istniała już w 1335 r., jednakże danehistoryczne mówią o roku 1472 jako dacie jej powstania. Pierwszy kościół, ufundowany przez właściciela Ziemi Żywieckiej, Mikołaja Komorowskiego, był drewniany. Konsekrował go biskup krakowski Erazm Ciołek w 1547 r.
W 1644 r. właścicielka Ślemienia, Katarzyna z Komorowskich Grudzińska, darowała do kościoła rychwałdzkiego obraz Matki Bożej, który początkowo umieszczono w bocznym ołtarzu. Biskup krakowski Mikołaj Oborski dekretem ogłosił obraz jako cudowny i polecił szerzyć jego kult. 22 października 1678 r. obraz przeniesiono do głównego ołtarza.
W połowie XVIII w. wybudowano w Rychwałdzie nowy murowany kościół w stylu barokowym, który konsekrował biskup Franciszek Potkański 2 lipca 1756 r. W tym samym dniu przeniesiono obraz Matki Bożej do nowego kościoła i umieszczono go również w głównym ołtarzu. W uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 1817 r. duchowieństwo dekanatu żywieckiego założyło korony na obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej.
W pierwszej połowie XX w. przeprowadzono gruntowną odnowę świątyni, a w r. 1930 Paweł Palka z Łukowa na Podlasiu, wykonał istniejącą do dziś polichromię.
Od 1946 roku, na prośbę kard. Sapiehy, kustoszami sanktuarium zostają Ojcowie Franciszkanie z krakowskiej prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię. 11 lutego 1947 r. został w Rychwałdzie erygowany klasztor.
Wielowiekowy kult Matki Bożej Rychwałdzkiej został uwieńczony 18 lipca 1965 r., gdy obraz ukoronowano papieskimi koronami. Aktu tego dokonał kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski i kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski.
W połowie lat siedemdziesiątych zapoczątkowano, kontynuowane do tego czasu, odprawianie nabożeństw fatimskich. Po koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęto odnawianie ścian z zewnątrz kościoła i budowę odwodnienia. W latach osiemdziesiątych dokończono tę pracę, i pokryto hełmy wieżowe blachą miedzianą. W latach dziewięćdziesiątych uporządkowano plac kościelny i założono na nim oświetlenie elektryczne. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych wykonano dodatkowy ołtarz boczny św. Maksymiliana oraz wykonano nowe, większe od dotychczasowych stacje Drogi Krzyżowej w kościele.
W 1995 roku rozpoczęła się budowa nowego domu zakonnego, który został przeznaczony na Franciszkański Dom Edukacyjno - Formacyjny.

Przy okazji pobytu w Rychwałdzie, można zakupić specyfiki nieżyjącego już o. Grzegorza Sroki, zielarza, który przez wiele lat przyjmował chorych i leczył ich swoimi mieszankami ziołowymi.

27 stycznia 2008 r - 10.3o – Przed Sanktuarium MB Rychwałdzkiej gromadzą się członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, zaproszeni gości i mieszkańcy Rychwałdu by wspólnie uczestniczyć we mszy św. Oraz tradycyjnym “Opłatku”. Mszy św. Przewodniczył Kapelan ZP ks. Jan Gacek ze Szczyrku a homilię wygłosił Ks. Arkadiusz Talik z Żabnicy. W koncelebrze uczestniczyli między innymi Ks. Kustosz Sanktuarium Radosław Kramarski, ks. Proboszcz Franciszek Warzecha z Rajczy, Ks. Proboszcz Stanisław Nowobilski z Ciśca. Uroczystość “Opłatkową” zaszczycili również: Ks. Dziekan Józef Nędza z Milówki i Kapelan ZP w Polsce Władysław Zązel z Kamesznicy. Uroczystą mszę św. uświetnili swym śpiewem kolęd “Grojcowianie” z Wieprza oraz Kapela “Wałasi” Zbigniewa Wałacha z Koniakowa. Na zakończenie mszy zaprezentowały się przedszkolaki z Rychwałdu w programie kolędowym oraz chór z miejscowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rychwałdzie. W “Opłatku” OGŻ ZP wzięły udział delegacje z zaprzyjaźnionych Oddziałów ZP w Oświęcimiu, Szczawnicy, Nowym Targu, Szczyrku oraz trzy poczty sztandarowe Związku Górnośląskiego. Na wspólnym naszym kolędowaniu nie zabrakło przedstawicieli samorządów z Starostą Żywieckim Andrzejem Zielińskim na czele. Gościny wszystkim zebranym użyczyła miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna z Rychwałdu a częścią gastronomiczną zajęło się miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z Rychwałdu. Wsparcia organizatorom udzieliło też Przedszkole, Zespół Szkół w Rychwałdzie oraz rychwałdzka rada Sołecka.

www.grojcowianie.org
www.rychwald.franciszkanie.pl

Marek Jurasz: "“Opłatek” Oddziału ZP w Szczyrku. 9 grudnia 2007 r po posiadach góralskich w Szczyrku postanowiono powołać do życia drugi już Oddział Górali Żywieckich – Oddział w Szczyrku. Na taką decyzję miał wpływ liczny udział i wielkie zainteresowanie przybyłych ludzi kultury, samorządowców, muzyków i mieszkańców Szczyrku. Na zebraniu założycielskim Oddziału deklaracje złożyło 49 nowych członków. W tajnym głosowaniu na pierwszego Prezesa Oddziału wybrano Stefana Przybyłę. Powstanie nowego Oddziału w Szczyrku to z pewnością wielka zasługa ks. Proboszcza Andrzeja Loranca i ks. Kapelana ZP Jana Gacka z Parafii p.w. św. Jakuba w Szczyrku. To oni przygotowali grunt i zmobilizowali góralską społeczność Szczyrku.

26 stycznia 2008 r ZP Oddział w Szczyrku oraz Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku zapraszają członków Oddziału oraz zaproszonych gości na pierwszy tradycyjny “Opłatek” do Kościoła św. Piotra i Pawła w Szczyrku i Domu Turysty PTTK. Jest to też okazja do Spotkania Opłatkowego Twórców i Animatorów Kultury. Mszę św. Koncelebrowaną uświetniły kolędy śpiewane przez połączone siły kapel i Zespołów szczyrkowskich i homilia wygłoszona przez Kapelana ZP w Polsce Władysława Zązla z Kamesznicy. Nowo przyjęci członkowie Oddziału złożyli w czasie mszy św. Uroczyste ślubowanie na sztandar Zarządu Głównego ZP w Polsce.
W uroczystościach w Szczyrku nie mogło zabraknąć delegacji Oddziału Górali Żywieckich ZP z siedzibą w Milówce na czele z Prezesem Adamem Banasiem i delegacji Oddziału Górali Śląskich ZP".

Foto-relacja (zdjęcia Marek Jurasz):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I