I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Poświęcono Golgotę Beskidów - dzieło na następne stulecia

(18.09.2009) Marek Jurasz: "12 września 2009 r Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej w asyście Ks. Infułata Władysława Fidelusa z Żywca, Dziekana Dekanatu Radziechowskiego Ks. Stanisława Bogacza z Cięciny i Proboszcza Parafii p.w. św. Marcina w Radziechowach Ryszarda Kubasiaka dokonał poświęcenia Drogi Krzyżowej “Golgoty Beskidów” na górze Matysce w Radziechowach. Mimo zimna i pogody nie do końca sprzyjającej pielgrzymom na Matysce pojawiły się niezliczone tłumy pielgrzymów i duchowieństwa z całej Diecezji ale i z kraju i zagranicy. Już od godz. 9.00 gromadzili się wierni by najpierw posłuchać śpiewu połączonych sił scholi z Radziechów i Ostrego a następnie wysłuchać o 10.00 przejmującego koncertu (Prologu) wybitnego śląskiego multiinstrumentalisty Józefa SKRZEKA, członka i założyciela legendarnego SBB. Wpleciona w jeden z utworów Skrzeka “Bogurodzica” wymownie świadczyła o randze tej uroczystości. Ks. Biskup w swej homilii podczas uroczystej mszy św. podkreślił wagę i wielkość przedsięwzięcia którego przed laty podjął się nieżyjący Ks. Dziekan Stanisław Gawlik a kontynuował Ks. Ryszard Kubasiak. Podkreślił też szacunek i uznanie dla krakowskiego artysty, autora rzeźb “Golgoty Beskidów” Czesława Dźwigaja obecnego na uroczystości. Trzeba dodać że prace montażowe “golgoty” trwały do późnych godzin nocnych dnia poprzedniego. Dopełnieniem uroczystości na Matysce była muzyka i góralski śpiew “Grojcowian” z Wieprza i Orkiestry Dętej z Radziechów.
Uroczystość na Matysce zgromadziła wielu znamienitych gości. Byli licznie zgromadzeni przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, parlamentarzyści, Bractwo Kurkowe z Krakowa, Dom Polski z Bielska Białej, Solidarność Podbeskidzia, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, Związek Górnośląski, Służba Maltańska, przedstawiciele i poczty sztandarowe szkół, leśników, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Kół Gospodyń Wiejskich. Na Matyskę przybiegła również pielgrzymka biegowa z Michałkowic Śląskich – rodzinnej miejscowości Józefa Skrzeka. Na Matysce pojawili się wszyscy, którym na sercu leży dobre imię tego miejsca, jego niepowtarzalny charakter i wielkość przesłania które ze sobą niesie.
Dopełnieniem spotkania na Matysce był uroczysty obiad dla gości w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach i poczęstunek dla zespołów i pielgrzymów w Domu Ludowym , gdzie był czas na wystąpienia gości i rozmowy. Spotkanie to uświetnił swą muzyką Zespół “Selesz”. Za wyśmienity poczęstunek słowa uznania należą się zespołowi pracowników szkoły i miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich. W czasie uroczystości wspaniale spisali się też wszyscy strażacy, zabezpieczając ruch, parkingi i transport gości na szczyt Matyski.
W trakcie spotkania w Szkole odczytano list Prezydenta RP skierowany do uczestników poświęcenia “Golgoty Beskidów” a Król Kurkowy krakowskiegoi Bractwa uhonorował specjalnymi odznaczeniami Biskupa Tadeusza Rakoczego, Czesława Dźwigaja i wójta Grzegorza Figurę.
Transmisję internetową uroczystości na Matysce prowadziła Super-Nowa TV. Retransmisję można oglądać na: www.super-nowa.tv/ 
Więcej zdjęć można obejrzeć na:
http://picasaweb.google.pl/marekjurasz6/MatyskaGolgotaBeskidowUroczystoscPoswiecenia12092009R"

 Foto-relacja (zdjęcia Marek Jurasz):


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I