I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Wieści z Żywiecczyzny...

(04.004.2008) Tekst i fot. Marek Jurasz:

“Ogień Lolek” zapłonął na Matysce

Rzesze wiernych zgromadziły obchody III Rocznicy Śmierci Jana Pawła II na żywieckiej Matysce. Modlitewne czuwanie pod Krzyżem Jubileuszowym rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Ks. Dyrektora Watykańskiego Serwisu Informacyjnego Jarosława Cieleckiego, Ks. Ryszarda Kubasiaka – proboszcza radziechowskiej wspólnoty i innych księży, gości uroczystości na Matysce. W tym dniu na Matyskę dotarł również obraz Matki Bożej Wniebowziętej z Niegowici – pierwszej parafii ks. Karola Wojtyły i zawisnął obok portretu Ojca Świętego nad grotą pod Krzyżem Jubileuszowym. Kulminacją uroczystości było dotarcie grupy polskich i włoskich maratończyków z “Ogniem Lolek” zapalonym u grobu Jana Pawła II w Watykanie. Od tego ognia zapłonęły najpierw lampiony wiernych a w godzinę śmierci Ojca Świętego “Płomień Pamięci” - wielkie ognisko. “Barka” i wspólny śpiew “Abba Ojcze” zakończyły uroczystości na Matysce.
Radziechowska Parafia

Kościół i parafia radziechowska należą do najstarszych na terenie Kotliny Żywieckiej. Już w 1390 roku założono tu parafię. W centrum wsi murowany, zabytkowy, wielokrotnie przebudowywany kościół parafialny p. w. Św. Marcina. We wnętrzu późnobarokowy ołtarz z XVIII w i późnogotycka Madonna z Dzieciątkiem datowana na 1510 r. W 1990 roku Radziechowy obchodziły 600 lecie istnienia parafii i kościoła. Była to okazja do napisania okolicznościowej książki dokumentującej dzieje wsi i parafii. Zadania tego podjął się ks. Jan Kracik a książka "Radziechowy - parafia z jagiellońskich czasów" jest wspaniałą publikacją przybliżającą dzieje tego miejsca. Wzdłuż drogi liczne krzyże, kaplice i kapliczki przydrożne świadczą o przywiązaniu religijnym mieszkańców tej ziemi. W ostatnich latach powstały też nowei nowoczesne kaplice w Przybędzy, Ostrem i Twardorzeczce. Parafia miała też wielu wybitnych proboszczów, od księdza Stanisława Kaszkowca - Dziekana żywieckiego, który prowadził radziechowskich chłopów i żywieckich mieszczan na odsi~cz Częstochowy, poprzez księdza Władysława Kaczmarczyka wpisującego się skromnością i prostotą a nade wszystko odwagą wobec okupanta hitlerowskiego, aż po księdza Dziekana Stanisława Gawlika budowniczego kaplic w Przybędzy, Ostrem oraz Twardorzeczce i wspaniałego Krzyża Jubileuszowego na Matysce. Jego zasługą jest też odrestaurowanie kościoła św. Marcina i wielu innych parafialnych obiektów.

Wyświęcony dla radziechowskiej wspólnoty

Ks. Prałat Stanisław Gawlik Był synem Franciszka i Józefy Szeląg. Urodził się 16 października 1935 roku w Małej Wsi k. Wieliczki. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1959 r. w Katedrze św. Wacława na Wawelu, z rąk Ks. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Pracował jako wikariusz w Parafii Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach, w Parafii św. Klemensa w Zawoi oraz w Parafii Św. Mikołaja w Pcimiu k. Myślenic. Z kolei w roku 1964 został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Św. Marcina w Radziechowach. Tu też w roku 1974 został mianowany proboszczem. Po powołaniu do życia 25.11.1992 r Diecezji Bielsko - Żywieckiej został mianowany przez J. E. Ks. Bpa Tadeusza Rakoczego Dziekanem nowo utworzonego dekanatu radziechowskiego oraz Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników. W dowód uznania dla Jego kapłańskiej posługi otrzymał godność Kapelana Honorowego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Ks. Prałat Stanisław Gawlik był dobrym pasterzem powierzonej mu parafii. Zasłynął jako budowniczy i restaurator licznych obiektów sakralnych, gorliwy kapłan i duszpasterz, człowiek wielkiej modlitwy. W Radziechowach spędził większość lat swego kapłańskiego życia.
Uroczyście obchodził wraz z parafianami swoje 40-lecie pobytu w tej wspólnocie. Zmarł nagle w Radziechowach w środę 4 sierpnia 2004 roku. Jego pogrzeb zgromadził niezliczone tłumy wiernych i przyjaciół. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Radziechowach, gdzie oczekuje na Zmartwychwstanie. Jego imię nosi już dziś Zespół Szkół w Radziechowach a szkolny sztandar świadczy o przywiązaniu i pamięci o tym wspaniałym kapłanie.
 

 


Jubileuszowy Krzyż na Matysce

W roku Jubileuszu 2000 lat od narodzenia Jezusa Chrystusa na górze Matysce, pomiędzy Przybędzą a Radziechowami powstał wspaniały, widoczny z bardzo daleka Krzyż Milenijny. Zrodzony w umysłach przez ks. Dziekana Stanisława Gawlika i miejscowych parafian pomysł, został zrealizowany. Krzyż w/g projektu inż. Macieja Bieguna i Anny Biegun wykonała firma "Patentus" z Pszczyny. 10 listopada 2000 r dokonano uroczystego poświęcenia Krzyża na Matysce.

Napis na milenijnej tablicy głosi:
"Dla uczczenia Roku Jubileuszowego
przypadającego na pontyfikat
Ojca Świętego Jana Pawła II
został ufundowany przez parafian
Krzyż na Matysce ku większej chwale Boga,
na pożytek wiernych i przyszłych pokoleń,
na drogę III - go tysiąclecia chrześcijaństwa,
wskazaną przez Papieża Polaka
poświęcony przez I-go Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Ks. Tadeusza Rakoczego w dniu 10.11.2000 R.P.
w obecności syna ziemi radziechowskiej
Ks. Bpa Tadeusza Pieronka i miejscowego Proboszcza
Ks. Prałata. Stanisława Gawlika
oraz licznie zgromadzonego ludu bożego"
Wspaniały Krzyż na Matysce od razu stał się miejscem wielu uroczystości religijnych organizowanych przez Parafię św. Marcina w Radziechowach, spotkań młodzieży, miejscem pielgrzymowania dla mieszkańców całej Żywiecczyzny. Niezliczone rzesze wiernych gromadzą organizowane tu Drogi Krzyżowe wiodące od ostatniego przystanku MZK w Radziechowach aż pod Krzyż Jubileuszowy.

 

Golgota Beskidów

Po czterech latach obok Krzyża Milenijnego powstaje XIV stacja monumentalnego projektu realizacji na zboczach Matyski "Golgoty Beskidów". Pomysłodawcy tego: dzieła Księdzu Prałatowi Stanisławowi Gawlikowi dane było zobaczyć efekt tylko tej pierwszej i ostatniej stacji ,,Złożenie ciała Jezusa do grobu". Kolejne stacje w/g projektów Profesora Czesława Dźwigaja są sukcesywnie: realizowane w przestrzeni beskidzkiego pejzażu. Dziś oprócz wspomnianej już ostatniej stacji, zrealizowano stację XIII, I, II, III, IV, VI, XI i V gdzie krzyż pomaga nieść Chrystusowi Ojciec Święty Jan Paweł II. Kontynuacji tego wielkiego dzieła "Golgoty" podjął się wraz z parafianami następca Księdza Stanisława, proboszcz radziechowskiej parafii Ksiądz Ryszard Kubasiak.


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I