I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Bieg im. Franciszka Marduły
I bieg wysokogórski

(16.09.2008) Wojciech Szatkowski: "27 września br. w rejonie Kasprowego Wierchu, Hali Kondratowej, Goryczkowej i Gąsienicowej zostanie rozegrany I bieg wysokogórski im. Franciszka Marduły. Jego organizatorem jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Gniazdo w Zakopanem.
Patronem biegu jest Franciszek Marduła (1909-2007), słynny zakopiańczyk, zawodnik kadry narodowej w kombinacji norweskiej i biegach narciarskich, uczestnik Mistrzostw Świata FIS w 1939 r., wychowawca młodzieży i znany lutnik. Był to bardzo popularny w Zakopanem człowiek, przez przyjaciół nazywany „druhem”. – Bardzo cieszę się z tego, że patronem biegu jest mój ojciec, przed laty wychowawca zawodników „Sokoła”, który często trenował na trasie, którą zostanie poprowadzona trasa naszego biegu – tłumaczy Stanisław Marduła, prezes TG „Sokół” w Zakopanem. Celem biegu jest popularyzacja i upowszechnianie biegania w górach.
Zawodnicy startują w kategoriach profesjonalnej (długa trasa 22 km z przewyższeniem ok. 1600 metrów) i amatorskiej (trasa krótsza) z przewyższeniem ok. 450 metrów). Trasa dla profesjonalistów będzie prowadziła spod „oczka” wodnego przy Krupówkach (start), dalej ul. Piłsudskiego pod Wielką Krokiew, dalej ul. Bronisława Czecha i Aleją Przewodników Tatrzańskich do Kuźnic, następnie szlakiem do schroniska na Hali Kondratowej, stamtąd na Przełęcz pod Kopą Kondracką – dalej przez Suche Czuby – Goryczkową Przełęcz Świńską – Przełęcz Goryczkową pod Zakosy na Kasprowy Wierch (1988 m) - to będzie najwyższy punkt biegu. Potem zawodnicy zbiegną na Halę Gąsienicową aż do „Murowańca”, skąd nastąpi krótki podbieg i dalej podążą za szlakiem letnim przez Karczmisko i Skupniów Upłaz do Kuźnic. Tam czeka na nich ostatni podbieg szlakiem do schroniska na Kalatówkach, gdzie będzie znajdować się meta biegu. Zawodnicy w kategorii amatorskiej pobiegną z początku tak jak seniorzy, ale ich trasa będzie dużo krótsza tj. spod oczka wodnego na Halę Kalatówki do schroniska na Kalatówkach, do mety (trasa ok. 7 km). Trasa jest w całości poprowadzona po dostępnych szlakach turystycznych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Każdy zawodnik otrzyma dyplom, koszulkę oraz pamiątkowy medal (pod warunkiem ukończenia biegu). Wieczorem odbędzie się uroczyste rozdanie nagród i kolacja połączona z zabawą.
Wpisowe do biegu wynosi 50 zł (przed 20 września) lub 75 zł (po 20 września). Bazą biegu będzie schronisko na Kalatówkach. Dyrektorami sportowymi biegu są: Leszek Behounek i Wojciech Szatkowski. Już niedługo podamy w Watrze więcej szczegółów na temat imprezy. Zgłoszenia do biegu prosimy kierować drogą pocztową na adres: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane, tel. 0182064156 lub e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl. Pełen regulamin biegu znajduje się na stronie www.kalatowki.pl Serwisy internetowe: www.z-ne.pl, www.watra.pl, www.podhale-sport.pl objęły patronat Internetowy nad biegiem.
Program zawodów: 26.09.2008r godz. 18.00 – złożenie kwiatów na grobie dh Franciszka Marduły, 27.09.2008r godz. 9.30 - zbiórka zawodników na placu obok kina „Sokół”, 9.50- start honorowy, 10.00 - start biegu głównego i „otwartego” (oczko wodne)
18.00 – uroczyste zakończenie zawodów (Hotel Górski „Kalatówki”)."
 

REGULAMIN I WYSOKOGÓRSKIEGO BIEGU IM. FRANCISZKA MARDUŁY
Zakopane 27.09.2008 r.

1.CEL IMPREZY

-uczczenie pamięci druha Franciszka Marduły wieloletniego naczelnika i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego ‘Sokół’ Gniazdo w Zakopanem, lutnika, sportowca i wychowawcy młodzieży
-popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji 
-promocja Tatr, Zakopanego i powiatu Tatrzańskiego

2.ORGANIZATOR

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

3.TERMIN I MIEJSCE

Zbiórka uczestników biegu : 27 wrzesień 2008r. ( sobota ). Godz. 9.30, siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, ulica: Orkana 2 (przed kinem „Sokół”)

4.BIEG GŁÓWNY

Trasa biegu prowadzi ulicami miasta Zakopane oraz szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na trasie długie podbiegi i znaczne stromizny w dół. Start biegu godz.10,00.
Na Przełęczy pod Kopą Kondracką obowiązuje limit czasu – 2,5 godziny, jeżeli zawodnik w tym czasie nie przebiegnie przez usytuowany tam punkt kontrolny zostaje wykluczony z biegu.
Przebieg trasy biegu głównego (długość trasy około 22 km+1650m-1200m) : START : przy oczku wodnym na Krupówkach – ulica Piłsudskiego – ulica Bronisława Czecha – Rondo Jana Pawła II – Aleja Przewodników Tatrzańskich – Kuźnice – Polana Kalacka – Hala Kondratowa(punkt odżywczy - woda) – Przełęcz pod Kopą Kondracką(punkt odżywczy - woda)  – Kasprowy Wierch(punkt odżywczy – woda, jedzenie)  – Hala Gąsienicowa (punkt odżywczy – woda, jedzenie)  – Karczmisko – Skupniów Upłaz – Boczań – Kuźnice (punkt odżywczy – woda, jedzenie) – schronisko na Kalatówkach (META)

Przebieg trasy biegu „otwartego” (długość trasy około 7 km+450m)
START: przy oczku wodnym na Krupówkach – ulica Piłsudskiego – ulica Bronisława Czecha – Rondo Jana Pawła II – Aleja Przewodników Tatrzańskich – Kuźnice – schronisko na Kalatówkach (META).

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Bieg główny:
K-18    18 – 34 lat         (urodzone 1974 – przed 27.09.1990)
K-35    35 – 49 lat         (1959 – 1989)
K-50    50 lat i więcej   (1958 i wcześniej)

M-18   18 - 29 lat             (urodzeni 1979 – przed 27.09.1990)
M-30   30 - 44 lat         (1964 – 1978)
M-45   45 - 54 lat         (1954 – 1963)
M-55                            (1953 i wcześniej)
      
 Bieg „otwarty”
K-16    16 – 34 lat         (urodzone 1974 – przed 27.09.1992)
K-35    35 – 49 lat         (1959 – 1989)
K-50    50 lat i więcej   (1958 i wcześniej)

M-16   16 - 29 lat             (urodzeni 1979 – przed 27.09.1992)
M-30   30 - 44 lat         (1964 – 1978)
M-45   45 - 54 lat         (1954 – 1963)
M-55                            (1953 i wcześniej)

5.NAGRODY BIEGU GŁÓWNEGO

1. Klasyfikacja generalna kobiet
I    miejsce – puchar + nagrody rzeczowe
Miejsca II – VI – nagrody rzeczowe

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
I    miejsce – puchar + nagrody rzeczowe
Miejsca II – VI – nagrody rzeczowe

3. Klasyfikacja wiekowa kobiet
miejsca I – III nagrody rzeczowe

4. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn
miejsca I – III nagrody rzeczowe

NAGRODY BIEGU OTWARTEGO

1. Klasyfikacja generalna kobiet
Miejsca I – III – nagrody rzeczowe

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn
Miejsca I – III – nagrody rzeczowe

3. Klasyfikacja wiekowa kobiet
miejsca I – III nagrody rzeczowe

4. Klasyfikacja wiekowa mężczyzn
miejsca I – III nagrody rzeczowe

5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują oryginalny pamiątkowy medal i dyplom oraz wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
6.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
7.    Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.   

8.    WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Bieg główny
Bieg ma charakter otwarty.
Zawodnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu, złożyć formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.

Bieg „otwarty”
Bieg ma charakter otwarty
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu oraz zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, złożyć formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę  startową.
Pozostali zawodnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu, złożyć formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.

9.    ZGŁOSZENIA

1. Biuro Organizacyjne I Wysokogórskiego Biegu im. Franciszka Marduły mieści się w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego ‘Sokół’ Gniazdo w Zakopanem, ulica: Orkana 2. Tel/fax. 018 2064156.
2. Zgłoszenia (Nazwisko, imię, data urodzenia, miejscowość, przynależność klubowa, który bieg) przyjmowane są: faksem nr 0182064156, mailem: tg.sokol.zakopane@interia.pl 
lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 26.09.2008r. a w dniu 27.09.2008r. osobiście w godzinach 7,30-9,00, zgłoszenie można przesłać także na e-mail Hotelu Górskiego „Kalatówki” recepcja@kalatowki.pl, lub hotel@kalatowki.pl     

10.    OPŁATY

1.    Bieg główny i bieg „otwarty”

Wpłata do dnia 20 września 2008r    - 50zł
Wpłata po dniu 20 września 2008r    - 75zł 
Wpisowe można wpłacić na konto TG  „Sokół” Zakopane numer 87 1060 0076 0000 3200 0026 6568 w banku BPH Zakopane z informacją „ wpisowe za udział w I Wysokogórskim Biegu” lub przed zawodami w dniu 27.09.2008 r.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, zaproszenie na kolację      w Hotelu Górskim „Kalatówki”, napoje i jedzenie na punktach odżywczych, , koszulkę oraz dyplom i medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem).

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
2.    Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
3.    Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (oświadczenie), ze względu na bardzo trudną i miejscami niebezpieczną trasę wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.    Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów. Istnieje jednak możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Górskim „Kalatówki” telefon/fax 182012827, 182063644,  e-maile: recepcja@kalatowki.pl, hotel@kalatowki.pl, oferta i cennik na stronie internetowej http://www.kalatowki.pl 
5.    W dniu 27.09.2008r. w godzinach 8,30-9,30 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Depozyt będzie można odebrać na mecie biegu w Hotelu Górskim „Kalatówki” Wydawanie  depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
6.    Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
7.    Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się na starcie i mecie biegu.
8.    Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w biurze organizacyjnym biegu w dniu 27.09.2008r. w godzinach 7:30-9:15.
9.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10.    Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
11.    Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
12.    Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
13.    Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
14.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
15.    Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
16.    Wszelkie kwestie sporne dotyczące I Wysokogórskiego Biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
17.    Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
18.    Osoby z którymi można kontaktować się w sprawie biegu: Leszek Behounek, tel. kom +48693638643, Wojciech Szatkowski tel. kom. +48606978257

PROGRAM ZAWODÓW

    26.09.2008 r. godz. 18.00 – złożenie kwiatów na grobie dh Franciszka Marduły
                                       
    27.09.2008 r. godz. 9.30 - zbiórka zawodników na placu obok kina „Sokół”
                                 9.50 - start honorowy
                10.00 - start biegu głównego i „otwartego” (oczko wodne)
                18.00 – uroczyste zakończenie zawodów (Hotel Górski „Kalatówki”)
   

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I