Kandydaci do Rady Gminy Kościelisko

 

 Mieczysław Jasiński

- Lat 54. Urodzony w Tymbarku. Od 1979 roku mieszka w Kościelisku Ukończył studia magisterskie z historii oraz studia podyplomowe z informatyki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1979 - 1988 pracował jako nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Zakopanem, następnie był kustoszem Muzeum PTTK w Limanowej. W latach 1990 -1991 pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Kościelisku. Zainicjował i doprowadził do założenia stowarzyszenia „ Towarzystwo Oświatowe im. Św. Jana Kantego” w Kościelisku Od 1990 do 1995 roku zajmował się działalnością turystyczną prowadząc własne biuro turystyczne. W latach 1995 - 2009 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem, gdzie m. in.  doprowadził do wybudowania pierwszego w   Zakopanem i   powiecie tatrzańskim kompleksu sportowego obejmującego dwa  boiska sportowe ze sztuczna nawierzchnią, bieżnię i skocznie do skoku w dal. Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Salamandra 5/7.  Od września 2009 roku redaktor portalu internetowego zakopianskibazar.pl. Aktywnie działał w harcerstwie oraz w NSZZ „Solidarność”. Jest instruktorem harcerskim, przewodnikiem tatrzańskim i beskidzkim. Żonaty, dwoje dzieci.

 

 

 

 

 

Roman Ratułowski

- Lat 33. Urodzony w Zakopanem, obecnie mieszkaniec wsi Witów. Żona Halina, troje dzieci. Absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Nowym Targu - technik mechanik. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie - inżynier automatyki i robotyki. 2002-2005 nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem. Obecnie pracownik SEWiK - oczyszczalnia ścieków w Zakopanem. Członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Nędza – Kubiniec

- Lat 35, żonaty. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z ,, Zarządzania w  Administracji Publicznej ” w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej w Krakowie. Absolwent kursu Przewodników Tatrzańskich przy kole im. Klemensa Bachledy w Zakopanem. Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminy miejskiej i starostwa powiatowego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Prace społeczne:

W latach: 2005-2008 Członek Zarządu Głównego Związku Podhalan.

Obecnie Sekretarz Zarządu Związku Podhalan w Kościelisku.

W latach 2006 – 2010 Radny Gminy Kościelisko.

 

 

Wojciech Słodyczka

- Lat 32. Urodził się w Zakopanem,  mieszka w Witowie. Ukończył szkołę zawodową a następnie Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem – najpierw jako cieśla a następnie jako technik budowlany. Następnie ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem członkiem ochotniczej straży pożarnej w Witowie. Poza pracą interesuje się sportem: pływanie, piłka nożna i tenis stołowy – gra w trzecioligowym klubie „Sokół Zakopane”.