Kandydaci na radnych do Rady Powiatu - Lista nr  5

okręg nr 1, Miasto Zakopane

 

1. Piotr Bąk 

2. Władysława Skupień

3. Krzysztof  Jan Owczarek

4. Kazimierz Zelek

5. Maria Mateja Torbiarz

6. Władysław Filar

7. Stanisław Jan Chyc

8. Andrzej Gąsienica  Kaspruś 

9. Stanisław Gut 

10.Piotr Andrzej Kadłub

11.Adam Bachleda - Curuś

12. Michał Wojciech Gąsienica Szostak

13. Wiesław Pawlikowski

14. Wiesław Zbigniew Dobrowolski

15. Edyta Katarzyna Sobańska

16. Grzegorz Jan Cisło 

 

1. Piotr Bąk

Lat 52. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, mgr inż. geodeta. Prowadzi działalność gospodarczą usługi geodezyjno- kartograficzne.  Biegły Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Żona Joanna - nauczycielka. Dzieci Paweł, Karol i Zuzanka.  W latach 1990 - 2002 radny, 1995 -2001 wiceburmistrz, 2001 – 2006  burmistrz Zakopanego. Opracował i wdrożył  strategię zrównoważonego rozwoju miasta. Przewodnik tatrzański III kl. Harcmistrz, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, podczas stanu wojennego organizator akcji przerzutu literatury religijnej na Słowację. Prezes Klubu im. Władysława Zamoyskiego.

 

 

 

 

 

 

2. Władysława Skupień

Absolwentka Wydziału Filozoficzno- Historycznego UJ na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Pracowała jako nauczyciel w SP 5 i wizytator Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. 1995 – 2007 roku pełniła funkcję naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zakopane. Autorka i realizatorka wielu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach których m. in. wydano książki Tatry i Podtatrze „Łączą nas Tatry” scenariusze zajęć do edukacji regionalnej i „Połączyły nas Tatry”, z jej inicjatywy odbyły się międzynarodowe konkursy wiedzy o Podtatrzu polskim i słowackim, a w latach 2007-2009 zrealizowano termomodernizację 6 budynków szkół i 1 przedszkola w Zakopanem Radna powiatowa ostatniej kadencji.

 

 

 

 

 

 

3. Krzysztof  Jan Owczarek

- Lat 57. Absolwent Politechniki Odesskiej, mgr inż. elektronik. Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. w Nowym Targu. Żona Barbara – prowadzi   sklep elektryczny “ELKO”. Dwie dorosłe córki. W latach 1990-1994 radny, 1995 – 2006 zastępca  Burmistrza Zakopanego  odpowiedzialny za gospodarkę komunalną. W tym okresie powstały największe inwestycje komunalne gwarantujące zrównoważony  rozwój miasta. Zmodernizowano dwie oczyszczalnie ścieków, wybudowano zakład utylizacji odpadów na Zoniówce, wybudowano  nową kotłownię geotermalną wraz z całą nowoczesną siecią ciepłowniczą, sieć gazowniczą, pokryto miasto nową siecią kanalizacyjną.

Budowano budynki mieszkaniowe komunalne , powołano zakopiański TBS. Dokonano restrukturyzacji MPGK. Utworzono samofinansujący się holding spółek komunalnych: TESKO, SEWIK, ZTBS. Wybudowano i zmodernizowano wiele dróg miejskich. Powstały trzy ronda. Majątek komunalny 28 tysięcy  Zakopanego  wzrósł w tym okresie o około 500 mln zł, tj. 17857 zł na jednego mieszkańca.

Jest autorem opracowania “ Model   gospodarki komunalnej”. Odznaczony  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2008 roku za działalność na rzecz niepodległości.

Współzałożyciel Klubu im. Władysława Zamoyskiego w 1993r.,członek zarządu. Członek PiS.  

 

 

 

4. Kazimierz Zelek

-Lat 66. Urodzony w Laskowej, od 14 roku życia mieszka w Zakopanem. Żonaty, trzy dorosłe córki. Wykształcenie zawodowe, rzemieślnik w branży remontowo – budowlanej, od 43 lat prowadzi własna działalność gospodarczą. Od czterech kadencji radny: dwie ostatnie – radny Powiatu Tatrzańskiego.

Popierany przez „Porozumienie Orła Białego” .

 

 

 

 

 

 

5. Maria Mateja - Torbiarz

Absolwentka LO im. O. Balzera w Zakopanem oraz Wydziału Filozoficzno - Historycznego UJ. Pedagog, Do 2007 r. Naczelnik Wydziału Kultury UM Zakopane, Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Euroregionu „Tatry”. Jest autorką przekładu Pisma Świętego na gwarę góralską oraz  wielu publikacji książkowych związanych z regionem. Inicjatorka  imprez kulturalnych i uroczystości  patriotycznych. Była Przewodniczącą Rady Parafialnej na Krzeptówkach. Radna powiatowa ostatniej kadencji. Odznaczona medalami: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Zakopanego”, „Złoty Krzyż Zasługi”. Wdowa, troje dzieci. Adres: Krzeptówki Potok 7,

 

 

 

 

 

 

6. Władysław Filar

- Lat 50. Urodzony w Krośnie. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej. W czasie studiów – jeden z współtwórców społecznej akcji „Studenci dzieciom”. Kształcił się w dziedzinie pedagogiki, opieki całkowitej nad dzieckiem oraz w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora zakopiańskich domów dziecka, a od 1994r. wraz z żoną prowadzi Rodzinny Dom Dziecka. Ponadto zatrudniony w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 4 w Zakopanem. Ławnik Sądu Rejonowego w Zakopanem. Radny powiatowy ostatniej kadencji.

Popierany przez NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

7. Stanisław Jan Chyc

-Lat 79. Urodził się  w Zakopanem, żonaty, trzech synów. Absolwent Technikum Budowlanego. Pracował w Mostostalu Zabrze, ODIM Zakopane, Zarządzie PKL i PBO „Podhale”. Posiada pełne uprawnienia budowlane, energetyczne oraz rzeczoznawcy do spraw kolei linowych. 1998 – 2006 radny Rady Miasta Zakopane. Autor „Moje Wspomnienia. Było, minęło” Kraków 2008.

 

 

 

 

 

 

 

8. Andrzej Gąsienica Kaspruś

-Lat 66. Urodził się w znanej góralskiej rodzinie w Zakopanem. Żonaty, żona Alicja, ma dwoje dzieci Dorotę i Szymona i wnuczkę Angelikę. Ukończył  Technikum Budowlane w Zakopanem i studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej. Po studiach  pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Podhale na stanowisku kierownika obiektu. 1973 – 1992 w Urzędzie Miasta Zakopane pełnił kolejno funkcje Inspektora a potem kierownika Wydziału Gospodarki Terenowej. W 1998 r.  pracę w Zarządzie Domów Mieszkalnych obecnie TBS-ie. W latach 2002-2006 był radnym Rady Powiatu Tatrzańskiego. Obecnie na emeryturze, kontynuuje działalność przedsiębiorcy przy projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu budową obiektów kubaturowych na terenie Zakopanego, Podhala Spisza i Orawy. Od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Porozumienie Orła Białego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych – Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem, w których to organizacjach  jest aktualnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnych.

Popierany przez „Porozumienie Orła Białego” .

 

 

 

 

9. Stanisław Gut

-Lat 55, urodził się w Zakopanem. Żonaty ma trzy córki i dwóch synów. W latach osiemdziesiątych był członkiem NSZZ „Solidarność”. Jest absolwentem Technikum Budownictwa Regionalnego, po ukończeniu którego rozpoczął pracę w budownictwie - rodzinnej firmie budowlanej, założonej przez rodziców w 1953 roku. Od 1986 prowadzi własną firmę - Inżynieryjno Remontowo Budowlaną „STANGUT”, która kontynuuje tradycje rodzinne. Firma „STANGUT”, wykonała wiele obiektów na terenie Podhala między innymi: „rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 w Zakopanem”, „dobudowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 ul. Sienkiewicza w Zakopanem, „dobudowę przedszkola oraz przebudowę Zespołu Szkół w Kościelisku”. Stanisław Gut  był również wykonawcą budowy Kościoła Miłosierdzia Bożego przy ulicy Chramcówki - nadzorował budowę tej świątyni oraz wykonywał jeszcze wiele innych obiektów na terenie Podhala, i Polski. Obecnie chciałby zająć się sprawami Powiatu Tatrzańskiego i reprezentować mieszkańców Zakopanego jako radny powiatu.

 

 

 

 

 

10.Piotr Andrzej Kadłub

- Lat 45. Urodzony i zamieszkały w Zakopanem. Absolwent Krakowskiej Szkoły Wyższej na Wydziale Prawa i Administracji, mgr administracji publicznej. Przez 21 lat zatrudniony w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem. Od 2009 r. prywatna działalność gospodarcza. Radny Rady Powiatu Tatrzańskiego 1-szej kadencji. Żonaty, 3 synów.

 

 

 

 

 

 

11.Adam Bachleda - Curuś

-Lat 29.  Żonaty,  absolwent Wyższej  Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest partnerem Zarządzającym w firmie Bachleda Grupa Inwestycyjna,  odpowiedzialnym za relacje z inwestorami w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Zarządza projektami BGI. Jako profesjonalny kierowca rajdowy w latach 2001-2004, brał udział w pucharze Polski Alfa-Romeo.

 

 

 

 

 

 

 

12. Michał Gąsienica Szostak

 – Lat 74. Urodzony w Zakopanem. Artysta rzeźbiarz. W 1961 r. ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Następnie podjął pracę pedagogiczną w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a w latach  1973-1981 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. Radny Miasta Zakopane w latach 1990-2002, Przewodniczący Rady 1993-2002.

 

 

 

 

 

 

 

13. Wiesław Pawlikowski

- Lat 52. Wykształcenie średnie techniczne. Współwłaściciel „Auto Moto Kram” na Cyrhli. Pracuje również jako kierowca autokaru.

 

 

 

 

 

 

 

14. Wiesław Zbigniew Dobrowolski

-Lat 60.  Urodzony w Wieliczce mieszka w Zakopanem od 1950 roku. Żonaty ma dwoje dzieci córkę i syna, które uprawiały narciarstwo alpejskie, były członkami kadry narodowej Polski, mistrzami Polski seniorów. Z zawodu technik mechanik. Od 38 lat pracuje w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Zajmuje się pomiarem czasu na zawodach i treningach oraz obsługą audiowizualną zgrupowań sportowych. Jest sędzią narciarskim PZN. Przez wiele lat był kierownikiem sekcji narciarskiej w klubie SN-PTT 1907. W roku 1980 zakładał w COS-ie NSZZ „Solidarność” i do dzisiaj jest członkiem związku.

Popierany przez NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

15. Edyta Katarzyna Sobańska

Urodzona w Zakopanem, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Ukończyła z wyróżnieniem Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu, gdzie zdobyła tytuł inżyniera, natomiast studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Pracowała w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem na stanowisku specjalista d/s obsługi klienta, a następnie kierownik Biura Obsługi Klienta. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie certyfikacji energetycznej budynków oraz projektowania instalacji sanitarnych. Niezamężna, syn Kamil.

 

 

 

 

 

 

16. Grzegorz Jan Cisło 

-Lat 52. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe pełniąc w przeszłości kolejno funkcje Kierownika Biura Pracy w Zakopanem, Zastępcy Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, prezesa i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki Polskie Tatry S.A., Sekretarza Miasta Zakopanego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą oraz pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego i pełnomocnika Bachleda Grupa Inwestycyjna. W latach 1989-1993 przewodniczący Biura Interwencyjnego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” prowadzącego obsługę prawną dla komisji zakładowych oraz członków związku. W 1997 roku organizator i prowadzący biuro prasowe pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Członek założyciel Klubu im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. Żonaty, dwoje dzieci.

www.grzegorzcislo.pl