Kandydaci na radnych do Rady Powiatu - Lista nr  5

okręg nr 2

1.Zofia Kikla,  zamieszkała w Czarnej Górze

2.Franciszka Agnieszka Waliczek, zamieszkała w Leśnicy

3.Henryk Józef Rabiański, zamieszkały w Białce Tatrzańskiej

4.Władysław Stanisław Para, zamieszkały w Białce Tatrzańskiej

5.Jan Budz, zamieszkały w Czarnej Górze

 

1. Zofia Kikla

Mężatka, troje dzieci. Mieszka w Czarnej Górze. Wykształcenie wyższe zawodowe - licencjat, Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1989 – 2009 była pracownikiem GS ”SCH” Bukowina Tatrzańska. Obecnie pracuję jako przedstawiciel handlowy firmy „Profiss” z Bielska Białej. Bez przynależności partyjnej. Jest członkiem Zarządu stowarzyszenia „ Porozumienia Orła Białego”  w Zakopanem.

Popierana przez Porozumienie Orła Białego

 

 

 

 

 

 

2. Franciszka Agnieszka Waliczek

Urodziła się w Nowym Żmigrodzie w rodzinie chłopskiej. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Jaśle oraz Studium Wychowania Przedszkolnego zdobywając w zawód nauczycielki przedszkola. W 1977 r. rozpoczęła pracę w Państwowym Przedszkolu w Jurgowie i w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze. W 1989 r. ukończyła studia w WSP w Krakowie zdobywając tytuł magistra pedagogiki. Od 1993 r. pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Groniu. W 1992 r. zawarła związek małżeński z Janem Waliczkiem. Mają dwoje dzieci.

 

 

 

 

 

 

3. Henryk Józef Rabiański

-Lat 44. Urodził się w Nowym Targu, mieszka w Białce Tatrzańskiej, żonaty, ma dwie córki. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Białce Tatrzańskiej, następnie ukończył szkołę zawodową w Nowym Targu gdzie uzyskał zawód kierowca-mechanik. Pracował jako mechanik samochodowy w nieistniejącej już Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Wraz z rodzicami prowadził gospodarstwo agroturystyczne. Po ukończeniu służby wojskowej przez okres 5 lat pełnił funkcję kierownika produkcji w spółce w okolicach Szczecina. Wrócił do Białki gdzie rozpoczął budowę domu i pracował jako listonosz. Następnie przebywał  w USA a po powrocie ze Stanów Zjednoczonych rozpoczął działalność gospodarczą, którą prowadzi do dzisiaj. 

 

 

 

 

 

 

4. Władysław Para

-  Lat 53. Urodzony w Nowym Targu. Wykształcenie średnie. Właściciel Zakładu Usługowego Instalacji Sanitarnych i CO oraz pensjonatu w Białce Tatrzańskiej. Żonaty, dwie córki. Adres: ul. Środkowa 313, Białka Tatrzańska

 

 

 

 

 

 

 

5. Jan Budz

- Lat 53. Urodzony w Czarnej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Prezes GS Bukowina Tatrzańska. Inicjator i uczestnik wielu przedsięwzięć realizowanych w regionie, gminie oraz parafii. Działacz gospodarczy w sektorze handlu i bankowości spółdzielczej, wybierany wielokrotnie do rady BS w Bukowinie Tatrzańskiej, a także  MBR S.A. w Krakowie, BGŻ S.A. w Warszawie. Współorganizator Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., spółki narciarskiej Czarna Góra - Koziniec oraz innych spółek prawa handlowego - Stacja Paliw Białka Tatrzańska. Zrealizował szereg pomysłów związanych z promocją turystyki  na Spiszu i Podhalu. Regionalista i działacz społeczny, od 1984 członek Związku Podhalan, w latach 1995-2001 członek Rady Euroregionu "Tatry", prezes Związku Polskiego Spisza, redaktor gazety "Na Spiszu", członek rady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy realizującego unijny projekt Leader+, wcześniej wieloletni radny gminy Bukowina Tatrzańska. Za działalność społeczną wyróżniany dyplomami, a w 2004 roku brązowym Krzyżem Zasługi. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego ostatniej kadencji. Żonaty, troje dzieci.