Kandydaci na radnych do Rady Powiatu - Lista nr  5

okręg nr 3

1. Tomasz Marcin Dzierżęga  zamieszkały w Białym  Dunajcu

2. Władysław Michniak  zamieszkały w  Dzianiszu

3. Bronisław Kazimierz Chowaniec-Lejczyk zamieszkały w Poroninie 

4. Tomasz Rafał Laszczyk w  Kościelisku

5 .Józef Janik  zamieszkały w Zębie

6. Jolanta Glista  zamieszkała w Kościelisku

7.Andrzej Stanisław Sieczka zamieszkały w Białym Dunajcu

8.Tadeusz Mniszak zamieszkały w Dzianiszu 

9.Maciej Wojciech Bętkowski zamieszkały w Koscielisku

10.Krystyna Zabrzewska

 

1. Tomasz Dzierzęga

-  Lat 34. Żonaty. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Specjalność Bankowość i Finanse.  Studia podyplomowe z Rachunkowości i Finansów, studia MBA.  Ukończone studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Członek Zarządu ds. finansowych a następnie Prezes Zarządu - SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem. Wiceprezes Zarządu – TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem. Dyrektor ds. finansowych – LOTOS Park Technologiczny sp. z o.o. Obecnie Członek Zarządu ds. finansowych – Polskie Koleje Linowe S.A. w Zakopanem. .Adres:  ul Jana Pawła II 277B, B. Dunajec

 

 

 

 

 

2. Władysław Michniak

-Lat  54. Urodził się w Zakopanem, zamieszkuje w Dzianiszu nr 286A. Żonaty ,troje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie. Po utworzeniu Gminy Kościelisko w latach 1994-2002 pracował w urzędzie na stanowisku inspektora gospodarki komunalnej i ds. amówień publicznych. Obecnie jest pracownikiem jednego z ośrodków wczasowych w Zakopanem.

 

 

 

 

 

 

 

3. Bronisław Kazimierz Chowaniec-Lejczyk

- Lat 38. Żonaty, dwójka dzieci. Nauczyciel, pracuje w Zespole Szkół w Zębie, mgr historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ratownik TOPR, działacz społeczny, członek Związku Podhalan w Poroninie, członek Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych, konferencji naukowych, wystaw, autor publikacji o tematyce historycznej i regionalnej, współredaktor pisma Związku Podhalan „Podhalanin”. Za całokształt swej działalność zastał uhonorowany medalem Zasłużony dla Gminy Poronin. Zamieszkały w Poroninie przy ul. Tatrzańskiej 30.

 

 

 

 

 

 

4. Tomasz Rafał Laszczyk

-Lat 34, żonaty, córka; absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na kierunkach: Studia inżynierskie na Wydziale Paliw i Energii, specjalność: Energochemicznie Przetwórstwo Węgla; Studia magisterskie na Wydziale Paliw i Energii, specjalność: Gospodarka Paliwami i Energią; Podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania; Współzałożyciel i działacz koła naukowego Green Energy działającego przy kołach naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej; Praktyki: Spółka Eksploatacyjna Wodociągów i Kanalizacji „SEWiK” w Zakopanem – praktyka inżynierska, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią w Krakowie – praktyka magisterska. Od 2008 roku pracownik Urzędu Gminy Kościelisko, na stanowisku podinspektora ds. inwestycji, pozyskiwania, koordynowania i rozliczania środków unijnych. Zamieszkały w Kościelisku, przy ul. Nędzy Kubińca 137.

 

 

 

 

 

 

5 .Józef Janik

-Lat  52.  Urodził  się  w  Zakopanem.  Szkołę  Podstawową  ukończył  w  Zębie  a  następnie  szkołę  rolniczą  w  Szaflarach.

Mieszka  w  Zębie,  żona  Maria,  dwójka  dzieci.  Wspólnie  z  żoną  prowadzą  w  Zębie  Gospodarstwo Agroturystyczne  na  12  ha oraz wynajem  pokoi.  W  roku  2005  mistrz  Agroligi  województwa  małopolskiego,  I  laureat  krajowy  oraz  V-ce  mistrz  wojewódzki  na  bezpieczne  gospodarstwo.

 

 

 

 

 

 

6. Jolanta Glista

Urodziła się w Łasku ( woj. łódzkie). W 1976 r. ukończyła Technikum Chemiczne w Pabianicach. W latach 1976 -1980 studiowała filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra. W 1984 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu filologii polskiej, a w  2001 r. studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej”. Mężatka, od 1977 r.  zamieszkała w Kościelisku. Mąż, Tadeusz, historyk. Ma dwie dorosłe córki: Aleksandrę         ( mgr filologii angielskiej) i Emilię ( mgr animacji społeczno-kulturowej). Od sierpnia 1980 r. była  zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka  w Zakopanem jako nauczycielka języka rosyjskiego i polskiego. Przepracowała w tej Szkole 30 lat, w tym 19 lat jako dyrektor szkoły. W roku 1996 otrzymała  Medal Miasta Zakopane w uznaniu zasług w pracy pedagogiczno-wychowawczej i osiągnięcia w kierowaniu szkołą, a w 2004 Medal Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w uznaniu zasług za propagowanie nieprzemijających wartości pedagogicznych... W latach 1992 – 94 pracowała w Komisji Oświaty Rady Gminy Tatrzańskiej, a w latach 1998- 2004 była członkiem Zarządu Zakopiańskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Od początku , tj. od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Zakopanem. Pełni funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Zakopanem. Obecnie na emeryturze. Pracuje w niepełnym wymiarze godzin jako nauczycielka języka rosyjskiego  w Zespole Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem.

 

 


 

 

7. Andrzej Stanisław Sieczka

-Lat 52. Wykształcenie wyższe. Żonaty, żona sędzia sądu rejonowego w Krakowie, dwie córki 10 i 12 lat. Posiada kancelarię radcy prawnego, obsługuje kompleksowo podmioty gospodarcze w zakresie podatków i prowadzi ich obsługę prawną. Adres: ul. Jana Pawła II 370, Biały Dunajec.

 


 

 

 

 

 

8. Tadeusz Mniszak

- Lat 42. Urodził się w Cichem. Szkołę Podstawową ukończył w Witowie. W  Cichem  ukończył 2 letni kurs rolniczy.

Mieszka  w  Dzianiszu-Zagrody,  od  dwudziestu  lat  żonaty,  żona  Anna  (była biathlonistka z Kościelisk).  Wspólnie  z  żoną  wychowuje  siedmioro dzieci w wieku 5-18 lat. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. Jest  członkiem  Związku  Podhalan  oddział  w  Witowie.

 

9. Maciej Wojciech Bętkowski

- Lat 66. Urodził się w leśniczówce Murawin w Pierzchniance, woj. Świętokrzyskie. Wykształcenie: mgr inż. chemik - studia na Politechnice Wrocławskiej, inż. leśnik - studia na Akademii Rolniczej w Warszawie.  Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej i Akademii Teologicznej w Krakowie. Przewodnik tatrzański. Radny Gminy Kościelisko trzech kolejnych kadencji 1998 – 2010 r. Emerytowany nauczyciel matematyki i fizyki w Zespole Szkół w Kościelisku.

Żona Maria - inż. budownictwa, b. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku, obecnie na emeryturze.

Syn Władysław - student IV roku ochrony środowiska i II roku górnictwa i geologii Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

 

 

 

 

 

10. Krystyna Zabrzewska