Kandydaci do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

Jan  Piczura 

-Lat 54. Urodzony w Zakopanem, mieszka w Witowie. Ukończył Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem, Studium Leśne w Mszanie Dolnej oraz Studia Licencjackie, kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie kończy studia II-go stopnia na UE w Krakowie. Żonaty, żona Janina, troje dorosłych dzieci dwoje wnuków. Od 29 lat pracuje we Wspólnocie Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie jako główny księgowy. W latach 1995-2002 Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko, w tym okresie przedstawiciel Gminy Kościelisko w Euroregionie Tatry, członek rady TPN (1999-2003). Od 2001 r. Prezes Biatlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie-Kościelisko”. Od 2006 roku Prezes OSP w Witowie, członek Rady Sołeckiej w Witowie oraz Przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość w Zakopanem.

 

 

 

 

 

 

 

Janina Gościej

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła w 1967 studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1967-1989 nauczycielka języka polskiego w szkołach w Zakopanem. W 1980 wstąpiła do "Solidarności", była członkiem zarządu regionu Małopolska. W stanie wojennym została internowana. Po zwolnieniu działała w podziemnych strukturach związku. 1983-1989 przewodnicząca Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej „S” w Zakopanem (struktura obejmowała część zakładów pracy i osoby wolnych zawodów). 1980-1989 współorganizatorka i uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycieli przy kościele oo. Pallotynów w Zakopanem. W 1991 z ramienia NSZZ "Solidarność" została senatorem II kadencji. W latach 1990-1995 pracowała jako kurator oświaty wychowania w województwie nowosądeckim. 1994-1997 wicedyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem. 1995-2000 w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, prezes koła w Zakopanem. 1996-2000 dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem. W 1996 założycielka, a od 1997 dyrektorka zespołu szkół prywatnych (obecnie Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem).