Kandydaci na radnych do Rady Miasta - Lista nr 24

okręg nr 2, ulice:
Adama Asnyka, Bachledzki Wierch, Bilinówka, Brzozowa, Bulwary Słowackiego do nr 8, Ciągłówka, Cichej Wody, Chramcówki, Księdza Władysława Curzydły, Chyców Potok, Droga do Samków, Gimnazjalna, Gubałówka od nr 133 do nr 214 i nr 248, Jagiellońska, Jana Pawła II, Kamieniec, Jana Kasprowicza, Tadeusza Kościuszki, Kotelnica, Krupówki do nr 19, Łukaszówki. Michała Małaszyńskiego, Nowotarska, Osiedle Szymony, Piaseckiego, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Smrekowa, Stary Kamieniec, Stroma, Szymony, Szkolna, Szpitalna, Tatary, Walowa Góra, Juliusza Zborowskiego, Wierchowa, Stanisława Witkiewicza.

1. Zacharko Jerzy Stanisław
2. Dvořák Stanisława
3. Figiel Józef 
4. Wierzbowski Otmar Marian
5. Konior Andrzej
6. Murzyn Józef
7. Wyszyński Wojciech Kazimierz
8. Hosaniak Maria Helena
9. Dawczak Piotr
10. Możdżeń Marek
11. Sterczyńska Ewa Maria
12. Łukaszczyk Józef Wojciech
13. Król Andrzej Józef
14. Król-Wilczek Jadwiga Anna

 

1. Jerzy Zacharko

- Lat 59, żonaty, dwóch synów; absolwent Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu; od 1974 -1992 zatrudniony w PSS Społem” w Zakopanem, od 1976  współzałożyciel i członek Tatrzańskiego Klubu Kolekcjonerów, prowadził działalność charytatywną na rzecz dzieci z domów dziecka; działacz społeczny; współzałożyciel zakopiańskiej „Solidarności”; w latach 1980-1981 Przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników w „Społem”(zrzeszała 450 000 członków) działał na rzecz przywrócenie idei spółdzielczości,  między innymi doprowadził do przywrócenia Powszechnych Spółdzielni Spożywców w kraju; 13 XII 81 - 25 XI 82  internowany (Obóz Załęże   i Kielce - Piaski); był organizatorem poczty obozowej. W 1989 przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” oraz KO „S”; w Zakopanem. Współorganizator pomocy polakom w Rumunii. W wyborach ‘89 do Sejmu i Senatu, z powodzeniem prowadził kampanię wyborczą kandydatów KO ”S” Już w 1989r. doprowadził do zmiany na stanowisku Naczelnika Gminy Tatrzańskiej i tę funkcję objął kandydat KO „S”. W 1990 r. przeprowadził zwycięskie wybory do samorządu. Koordynator w okręgu wyborczym nr 14 i delegat na Krajowe Porozumienie KO „S” Posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN. W 1992 – założyciel Agencji Reklamowo Poligraficznej oraz jej współwłaściciel do 2002; Prowadzi działalność charytatywną  wspierając organizacje niepodległościowe, związki kombatanckie oraz Solidarność. od 1998 - 2002 przewodniczący Rady Nadzorczej w PSS „Społem”; w latach 1998-2002 radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopanego i przewodniczący Komisji Oświaty RM. Przygotował reformę strukturalną oświaty, która została wdrożona przez Burmistrza Miasta Zakopane. Od 2002 -2006 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Zakopanego. Organizował pomoc dla dzieci w Stryju, był inicjatorem podpisania współpracy miast Stryja na Ukrainie i Zakopanego. Był inicjatorem powstania książek o zakopiańskiej solidarności „Drogi do Niepodległości” oraz „Zakopiańska Solidarność” Macieja Korkucia i Jarosława Szarka wydanej przez IPN. Jest współtwórcą  Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, polskiej edycji „Zakopiańska Wiosna Jazzowa”, który współorganizują: Słowacy, Czesi i Węgrzy.
Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Zakopanem oraz radnym  Rady Miasta Zakopanego i szefem opozycyjnego klubu radnych PiS i Klubu im. Władysława Zamoyskiego.

Popierany przez Klub im. Władysława Zamoyskiego.

 

2. Stanisława Dvořák

Pracuje w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zakopanem na stanowisku Kierownika Sekcji Spraw Pracowniczych i Samorządowych. Jest sekretarzem Rady Nadzorczej PSS „Społem” w Zakopanem oraz  członkiem Rady Małopolskiej Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z siedzibą w Krakowie. Radna poprzedniej kadencji, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Mężatka, jedna córka.

Popierana przez Klub im. Władysława Zamoyskiego.

 

 

 

 

 

3. Józef Figiel

-  lat 59. Od 1975 roku mieszkaniec Zakopanego. Żonaty, sześcioro dzieci. Wykształcenie zawodowe - elektromechanik. Pracuje w parafii Miłosierdzia Bożego. Radny Rady Miasta Zakopane od 2000 roku.

Popierany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

 

 

 

 

 

 

4. Otmar Wierzbowski

- Lat 61, urodzony w Zakopanem, żonaty, dwie córki. Ukończył studia wyższe w Poznaniu. Właściciel dwóch zakopiańskich aptek. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PSS „Społem”.

 

 

 

 

 

 

 

5. Andrzej Konior

- Lat 65. Wykształcenie średnie techniczne. Dwadzieścia lat w Hotelu „Gazda” na stanowisku kierownika działu techniczno - administracyjnego. W latach 1963-1972 pracował jako starszy technik w MPGK- Dział Drogownictwa, następnie w MPRB jako główny mechanik, a w latach 1974 – 1978 prowadził Dom Wczasowy. Od 1994 r. pełnił funkcję radnego Rady Miasta Zakopane. Żonaty, pięcioro dzieci. Adres: ul. Tatary 29

 

 

 

 

 

 

6. Józef Murzyn

-Lat 50. Urodził się w Wiśniowej,  żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe, Akademia Górniczo-Hutnicza wydział górnictwa i geologii. W czasie studiów działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów/. Od 1988 r.  pracuje w PSS „Społem” Zakopane. Od 1988 r.  należy do NSZZ „Solidarność”. Obecnie kierownik piekarni Szymonek. W 2009 roku za produkowany przez piekarnię chleb pasterski otrzymał tytuł Marki Tatrzańskiej 2009. Aktywnie uczestniczył przy budowie i pozyskaniu środków z UE na nowo otwarte Centrum Handlowe Szymonek.

Popierany przez NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

7. Wojciech Kazimierz Wyszyński

– Lat 30. Urodzony w Zakopanem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł Master of Busines Administration w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości                       i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Prowadzi i jest współwłaścicielem firmy zajmującej się doradztwem prawnym i obrotem nieruchomościami.Adres: Walowa Góra 3a, Zakopane

Popierany przez Klub im. Władysława Zamoyskiego.

 

 

 

 

 

8. Maria Helena Hosaniak

Urodzona  w Zakopanem, córka Stanisława  i Antoniny Piech. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera, a następnie Pomaturalnego Studium Zawodowego w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł technik budowlany. W roku 1976 ukończyła studia wyższe zawodowe [zaoczne] na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej, uzyskując  tytuł: inżynier budownictwa wodnego. 1967 - 1991 pracowała w Krakowskim Biurze Projektowo Badawczym Budownictwa Przemysłowego:  - pracowania w Zakopanem na stanowisku: asystent, starszy asystent, projektant i kier. Zespołu Instalacji Sanitarnych i Wodnych. 1991 - 2008 pracowała w Urzędzie Miasta Zakopane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami na stanowisku inspektora zarządu  mieniem komunalnym. Jestem członkiem Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 2005 do 2010 była członkiem Rady Nadzorczej,  m in. przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ZSM.  Jest mężatką, ma dorosłego syna.

Popierana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

 

 

 

 

9. Piotr Dawczak.

– Lat 45. – Lat 45. Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też ukończył podyplomowe studia z matematyki i informatyki. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz  przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem. Ławnik w Sądzie Pracy. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zakopanem. Żonaty, dwoje dzieci.

Popierany przez NSZZ „Solidarność”.

 

 

 

 

 

 

10. Marek Możdżeń

– Lat 38. Urodzony w Zakopanem. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, inż. geodeta. Studia podyplomowe z zakresu: Wycena Nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi działalność gospodarczą usługi geodezyjno-kartograficzne. Żona Danuta mgr pedagogiki. Dzieci: Jadwiga, Dominik i Weronika.

W latach 1998-2003 pracował w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zakopane. W latach 2004-2007 pełnił kolejno funkcję inspektora, a następnie kierownika w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Popierany przez Klub im. Władysława Zamoyskiego.

 

 

 

 

11. Ewa Maria Sterczyńska

Urodzona w Krakowie. Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej. Założycielka chóru „Turliki” -Podhalańskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego. Właścicielka Biura Usług Turystycznych „Duet” s.c. .Niezamężna.

Popierana przez Klub im. Władysława Zamoyskiego.

 

 

 

 

 

 

12. Józef Wojciech Łukaszczyk

– Lat 48. Urodzony w Zakopanem, zamieszkały w Zakopanem przy ul. Kasprowicza 41d,  wykształcenie średnie - technik budowlany. Żonaty dwoje dorosłych synów. Prowadzi działalność. Jest czynnym członkiem Związku Podhalan wraz z synem Mateuszem. Jako przyszły radny zamierza zadbać o czystość miasta i ekologię w Zakopanem. Postara się o więcej mieszkań socjalnych dla ubogich rodzin. Będzie dbać o wizerunek i promocję Zakopanego jako miasta turystycznego.

 

 

 

 

 

 

13. Andrzej Józef Król

– Lat 43. Wykształcenie średnie techniczne, absolwent Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem. Żonaty  5-ro dzieci. Od 1992r prowadzi działalność gospodarczą, rzemieślniczy zakład stolarski. Zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Zakopanem

 

 

 

 

 

 

14.Jadwiga Anna Król-Wilczek

Urodzona w Zakopanem. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Trzydziestoletni okres pracy w oświacie. Zamężna, syn student. Należy do NSZZ „Solidarność”.

Popierana przez NSZZ „Solidarność”.