I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
WIELKA NOWENNA FATIMSKA

(18.04.2009) Z inicjatywy śp. ks. Mirosława Drozdka SAC powstał przy Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach Sekretariat Fatimski. Inicjatywą Sekretariatu w maju rozpoczyna się Wielka Nowenna Fatimska przed 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Ta idea duszpasterska została przyjęta przez wszystkie Kurie Diecezjalne w Polsce. Otrzymała błogosławieństwo ks. kard. Dziwisza, Fatimy i Regensburga - Instytutu Maryjnego. Więcej informacji na stronie www.sekretariatfatimski.pl.

 

Sekretariat Fatimski
WIELKA NOWENNA FATIMSKA

Orędzie fatimskie to najważniejsze przesłanie z nieba dla współczesności. Jan Paweł II przekonywał, że dziś jest ono „jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek”. Nic dziwnego, że stanowi ono temat najróżniejszych programów duszpasterskich i badań teologicznych. Fenomen objawień maryjnych w Fatimie przyciąga uwagę milionów ludzi na całym świecie. Z jednej strony jest doskonałym „miejscem” oddziaływania pasterskiego, z drugiej – gdy jest niewłaściwie rozumiane – stanowi zagrożenie dla zdrowej religijności.
Nad właściwą interpretacją orędzia czuwa dziś kilka ośrodków pastoralno-teologicznych, wśród których jest sanktuarium w Fatimie i znajdujące się w sąsiedztwie centrum Światowego Apostolatu Fatimskiego. Na tej zaszczytnej liście ważne miejsce zajmuje również polski ośrodek: „Sekretariat Fatimski” działający przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.
Sekretariat Fatimski stawia sobie na najbliższe lata dwa zadania. Z jednej strony pragnie szerzyć i teologiczne pogłębiać nabożeństwo pierwszych sobót, z drugiej zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem Wielkiej Nowenny Fatimskiej przed stuletnią rocznicą objawień, która przypada w 2017 r. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczyna się 13 maja 2009, a kończy 13 maja 2017.
Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku.
Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu” (Jan Paweł II): ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Materiały potrzebne do odprawiania Wielkiej Nowenny Fatimskiej (ulotki, foldery, książki, modlitewniki, rozważania, opracowania tematyczne,) można zamawiać, pisząc na adres Sekretariatu Fatimskiego:

Sekretariat Fatimski
ul. Krzeptówki 14
34-500 Zakopane
tel. (0-18) 206 64 20
lub drogą internetową: www.sekretariatfatimski.pl

Zapraszamy wszystkich do udziału w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która zaowocuje zmianą serc i przebudową świata. Obyśmy do 2017 r. wprowadzili świat w Siódmy Dzień Fatimy!
ks. Krzysztof Czapla SAC - dyrektor Sekretariatu Fatimskiego
Wincenty Łaszewski - redaktor serii „Biblioteka Fatimska”

WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Zapraszamy do wspólnego przygotowywania się do tego wydarzenia przez wielką, trwającą dziewięć lat Nowennę, która rozpoczyna się 13 maja 2009 r., a kończy 13 maja 2017.
Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat sześć miesięcy fatimskich (maj-październik) będzie okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z przewodnim hasłem roku.
Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku „nowemu, lepszemu światu” (Jan Paweł II): ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej:

1. PEWNI ZWYCIĘSTWA (2009)
konfrontacja z cywilizacją śmierci
2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010)
zawsze przy Maryi
3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011)
jest niebo, jest piekło, jest czyściec
4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012)
wynagradzanie za grzechy świata
5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013)
cud na cudami, który zmienia wszystko
6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014)
jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny
7. POTĘGA RODZINY (2015)
domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła
8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016)
ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością
9. DROGA PRZEZ SERCE (2017)
przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych

Sekretariat Fatimski INFO.doc

WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017.doc

Błogosławieństwo ks. Kard. Dziwisza:Fatima - błogosławieństwo dla Nowenny:


 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I