CZYM SĄ ZNAKI:
 dlaczego peryskop    
 zakres problematyki  
 bezpieczeństwo       
 znaki drogowe        
 znaki turystyczne    
 informacja miejska   
 reklamy              
 ochrona krajobrazu   
 zagadnienia prawne   
 przyczyny wypadków   
 diagnoza oznakowania 
 komunikacja wizualna 
 nasz dorobek         

 ZNAKI DROGOWE PL     
 INNE ZNAKI DROGOWE   

 links - polecamy     
 ostatnio przybyło... 
 kontakt, zapraszamy  

Strona jest adresowana
  do tych, którym powinno
  zależeć na bezpieczeństwie
  na polskich drogach.


Szacujemy,  
iż złe oznakowanie  
polskich dróg  
jest przyczyną  
co szóstego wypadku.  


  GALERIA ZDJĘĆ MIESIĄCA 
   GALERIA OSOBLIWOŚCI   
     ZNAKI PRZEKORNE     

zdjęcie miesiąca - GALERIA
Znaki drogowe   -   podstrony tematyczne
Inne oznakowanie - podstrony tematyczne
galeria osobliwości

W związku z dość trudną problematyką poruszaną przez serwis autorzy są świadomi, iż nie wszystkie sformułowania zawarte na tych stronach będą od razu trafne i w pełni słuszne. Serwis będzie ulegać stopniowym modyfikacjom w miarę przybywania materiałów, prowadzenia dalszych badań, analiz itp.


Aż co trzeci wypadek drogowy jest związany ze złą infrastrukturą drogi. Przyczynami są niedostateczne planowanie, złe projektowanie dróg, złe ich oznakowania oraz niewłaściwe utrzymywanie. To dane dotyczące Europy wg międzynarodowych ekspertów European Roundtable on Road Infrastructure Safety.

 wkrótce więcej... 

Zapraszamy na zaprzyjaźniony serwer:  www.watra.pl 
© Copyright 2004 - 2009 Z peryskopu projektanta - www.znakidrogowe.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła i poinformowanie portalu www.znakidrogowe.eu.