Członkowie Klubu w życiu publicznym

Członkowie Klubu im. Władysława Zamoyskiego zasiadają we władzach organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego. Praca i aktywność społeczna członków Klubu gwarantują, iż nasze pomysły na zrównoważony rozwój Zakopanego oraz Powiatu Tatrzańskiego mogą zostać poddane pod publiczną dyskusję i być realizowane.