Biblioteka Kórnicka PAN ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik tel. (0-prefix-61) 8-170-081
e-mail: bkpan@amu.edu.pl | http://www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka Kórnicka została założona w 1826 roku przez Tytusa Działyńskiego. Od 1953 roku Biblioteka jest pod zarządem PAN. Dzisiaj Biblioteka kórnicka jest jedną z pięciu największych tego typu placówek w Polsce. Obecnie zawiera ona około 325 tys. jednostek bibliotecznych w tym: 15 tys. rękopisów, 30 tys. starych druków, 1,5 tys. starych map i atlasów, kolekcje fotografii i pocztówek oraz zbiór 19 tys. grafik z XiX i XX wieeku. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów to nie jedyna domena działalności Biblioteki - od 1828 roku prowadzi ona również działalność wydawniczą. Zbiory dostępne są w czytelni zamku kórnickiego w godz. 8.00-18.00 (poniedziałki-piątki) i 8.00-13.00 (soboty). Zamówione pozycje są realizowane o każdej pełnej godzinie - do godz. 14.00. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.