Klub im. Władysława Zamoyskiego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Klub prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami. Siedzibą Klubu jest miasto Zakopane.

Celami Klubu są:
 • działalność na rzecz obrony interesów narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru i mieszkańców Podtatrza
 • działalność na rzecz rozwoju gospodarczo-społecznego Podtatrza i poprawy warunków życia jego mieszkańców
 • działalność na rzecz ochrony własności prywatnej i rozwoju gospodarki wolnorynkowej
 • upowszechnianie najlepszych wartości wynikających z historii narodu polskiego, etyki katolickiej i wychowania w rodzinie.

Zadania Klubu realizowane są przez:

 • organizowanie członków Klubu na zasadach przewidzianych w statucie
 • publiczne wypowiadanie opinii w żywotnych sprawach społeczno-gospodarczych kraju a zwłaszcza Podtatrza
 • opracowywanie programów pozwalających rozwiązywać potrzeby Podtatrza i jego miesz- kańców
 • aktywny udział w pracach samorządu terytorialnego poprzez publiczne wypowiadanie stanowiska Klubu w kwestiach rozpoznawanych przez organy samorządu
 • publikowanie artykułów, informacji i oświadczeń
 • organizowanie prelekcji, odczytów i spotkań poświęconych celom działalności Klubu
 • podejmowanie z inspiracji członków Klubu innych działań zgodnych z celami i zasadami Klubu określonymi w Statucie.
 
REFERATY WYGŁOSZONE 10.11.03 r.
NA SESJI NAUKOWEJ
"WŁADYSŁAW hr. ZAMOYSKI"
 • "Stan badań nad biografią Wł. Zamoyskiego" (...)   - prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
 • "Stosunek Wł. Zamoyskiego do innowierców" (...) - prof. dr hab. Andrzej Chojnowski
 • "Rola hr. Wł. Zamoyskiego w sporze o Morskie Oko na tle kształtowania się granicy w Tatrach" (...) - dr Jerzy Roszkowski
 • "Ochrona zbiorów za czasów Wł. Zamoyskiego" - dr Elżbieta Jabłońska
 • "Działalność społeczna Wł. Zamoyskiego w Galicji" - dr Kazimierz Adamczyk
 • "Koncepcja rewitalizacji zespołu dworsko-przemysłowego w Kuźnicach - cz. I"
  - dr Paweł Skawiński
 • "Koncepcja rewitalizacji zespołu dworsko-przemysłowego w Kuźnicach - cz. II"
  - mgr Agata Nowakowska-Wolak
 • "Zasługi Wł. Zamoyskiego dla gminy Zakopane" (...) - mgr Mieczysław Mantyka
 • "Propinacja w działalności gospodarczej Wł. Zamoyskiego" - mgr Mirosław Kwieciński
 • "Dom rodzinny Wł. Zamoyskiego"
  - mgr Katarzyna Czachowska
 • "Katolicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Parcele Urzędnicze Fundacji Kórnickiej"
  - inż. Jerzy Bielawa
 • "Władysław Zamoyski - współtwórca linii kolejowej Chabówka - Zakopane, cz. I"
  - Ewa Jeleń
 • "Władysław Zamoyski - współtwórca linii kolejowej Chabówka - Zakopane, cz. II"
  - Jan P. Krupski
 


Uchwałą nr IX/78/2003 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 25 czerwca 2003 r.w sprawie: wzniesienia pomnika - zostanie wzniesiony
(z inicjatywy i na koszt stowarzyszenia Klubu im. Władysława Zamoyskiego oraz innych ofiarodawców ) pomnik Władysława Zamoyskiego w rejonie ul. Krupówki przy zbiegu z ulicą Aleje III Maja.

Referat wygłoszny na sesji z okazji obchodów 70-lecia nadania praw miejskich Zakopanemu w formacie .doc - ściągnij ...

Gipsowy wzorzec pomnika W. Zamoyskiego pojechał do odlewni. Autor rzeźby - Michał Gąsienica Szostak przedstawia swoją koncepcję ...

Artykuł Krzysztofa Owczarka - spekulujący o przyszłości gospodarki komunalnej ...

Ukazała się nowa pozycja wydawnicza - książka biograficzna o hr. W. Zamoyskim pt. "Władysław hr. Zamoyski - dobroczyńca Zakopanego" autorstwa Jerzego M. Roszkowskiego. Ściągnij maszynopis w formacie .doc.